Statistika seniora na Evropskim prvenstvima

 

Odbojka?ka reprezentacija Srbije (Jugoslavije, Srbije i Crne Gore) u?estvovala je 26 puta na dosada?njih 30 ?ampionata Evrope. Plavi nisu igrali 1948. godine u Rimu, 1950. u Sofiji, 1983. u Isto?nom Berlinu i 1993. u Turkuu.
Srbija je do sada odigrala 190 utakmica i ostvarila 105 pobeda i 85 poraza.
Za reprezentaciju su na EP do sada nastupala 134 igra?a. Andrija Geri? i Nikola Grbi? su rekorderi sa osam u?e??a na ?ampionatima Evrope i sa po 54 odigrane utakmice. Slobodan Bo?kan, Goran Vujevi?, Ivan Miljkovi? i Dragan Stankovi? su igrali na sedam EP, Vladimir Grbi? i Marko Podra??anin na ?est ?ampionata Evrope, a pet puta su u?esnici EP bili ?eljko Tanaskovi?, ?ula Me?ter, Nikola Kova?evi?, Sa?a Starovi? i Nikola Rosi?.

U?INAK NA DOSADA?NJIM EP

 god.  ut.   pob.  por.   set razl.
1951.     8      4      4     15:14
1955.    10     5      5     21:19
1958.    11     5      6     21:21
1963.     9      3      6     13:21
1967.    10     4      6     14:19
1971.     8      3      5     14:15
1975.     7      5      2     17:12
1977.     7      3      4     10:13
1979.     7      5      2     17:10
1981.     7      2      5     10:15
1985.     7      1      6       5:19
1987.     7      2      5       8:17
1989.     7      3      4     12:17
1991.     7      3      4     14:15
1995.     7      5      2     16:  7
1997.     7      5      2     16:  7
1999.     5      3      2     11:  8
2001.     7      6      1     20:  6
2003.     7      4      3     17:11
2005.     7      6      1     20:  6
2007.     8      5      3     18:13
2009.     6      4      2     15:  8
2011.     6      6      0     18:  5
2013.     7      5      2     17:  9
2015.     5      3      2     11:10    
2017.     6      5      1     17: 7

UKUPNO    190    105    85    387:324
USPE?NOST: 55,26 %

 

RIVALI SRBIJE (JUGOSLAVIJE, SRBIJE I CRNE GORE) NA EP:

Plavi su na EP do sada igrali protiv 28 reprezentacija. Najvi?e utakmica na?a reprezentacija je odigrala
protiv Francuske i Rusije (po 19), Italije i Bugarske (17).


SRBIJA (YUG, SCG) – FRANCUSKA (FRA)       
19    13      6    45:33

SRBIJA (YUG, SCG) – RUSIJA (URS,RUS)        
19      4    15    25:49

SRBIJA (YUG, SCG) – ITALIJA (ITA)      
17    10      7    36:28

SRBIJA (YUG, SCG) – BUGARSKA (BUL)      
17      5    12    27:36

SRBIJA (YUG, SCG) – HOLANDIJA (NED)        
14      7      7    27:26

SRBIJA (YUG, SCG) – ?E?KA (TCH, CZE)        
14      7      7    24:27

SRBIJA (YUG, SCG) – POLJSKA (POL)        
11      3      9    15:28

SRBIJA (YUG, SCG) – RUMUNIJA (ROU)        
11      5      6    20:26

SRBIJA (YUG, SCG) – GR?KA (GRE)         
9      8      1    24:  9

SRBIJA (YUG, SCG) – MA?ARSKA (HUN)         
9      4      5    17:19

SRBIJA (YUG, SCG) – FINSKA (FIN)         
7      6      1    18:  4

SRBIJA (YUG, SCG) – NEMA?KA (FRG, GER)     
7      4      3    17:  9

SRBIJA (YUG, SCG) – BELGIJA (BEL)         
6      4      2    13:  9

SRBIJA (YUG, SCG) – AUSTRIJA (AUT)         
5      5      0    15:  0

SRBIJA (YUG, SCG) – ?PANIJA (ESP)         
5      4      1    14:  4

SRBIJA (YUG, SCG) – SLOVA?KA (SVK)         
3      3      0      9:  2

SRBIJA (YUG, SCG) – TURSKA (TUR)         
2      2      0      6:  0

SRBIJA (YUG, SCG) – ESTONIJA (EST)         
2      2      0      6:  4

SRBIJA (YUG, SCG) – DR NEMA?KA (GDR)         
2      1      1      4:  4

SRBIJA (YUG, SCG) – SLOVENIJA (SLO)         
2      1      1      4:  4

SRBIJA (SRB)         – DANSKA (DEN)         
1      1      0      3:  0

SRBIJA (YUG, SCG) – PORTUGALIJA (POR)         
1      1      0      3:  0

SRBIJA (YUG, SCG) – EGIPAT (EGY)         
1      1      0      3:  0

SRBIJA (YUG, SCG) – ALBANIJA (ALB)         
1      1      0      3:  0

SRBIJA (YUG, SCG) – IZRAEL (ISR)               
1      1      0      3:  0

SRBIJA (YUG, SCG) – UKRAJINA (UKR)         
1      1      0      3:  0

SRBIJA (YUG, SCG) – LETONIJA (LAT)         
1      1      0      3:  0

SRBIJA (YUG, SCG) – ?VEDSKA (SWE)         
1      0      1      0:  3

NA?I REPREZENTATIVCI NA EP (BROJ U?E??A - BROJ UTAKMICA)

    1. ANDRIJA GERI? (8-54)
    2. NIKOLA GRBI? (8-54)
    3. SLOBODAN BO?KAN (7-48)
    4. GORAN VUJEVI? (7-47)
    5. IVAN MILJKOVI? (7-45)
    6. DR PETAR BOJI? (4-40
    7. VLADIMIR GRBI? (6-40)
    8. DRAGAN STANKOVI? (7-40)
    9. MARKO PODRA??ANIN (6-38)
  10. ?ULA ME?TER (5-33)
  11. ?ELJKO TANASKOVI? (5-33)
  12. NIKOLA KOVA?EVI? (5-32)
  13. SA?A STAROVI? (5-32)
  14. ZORAN ?IVKOVI? (3-30)
  15. ZORAN PETROVI? (3-30)
  16. ZDENKO MIKINA (3-29
  17. VLADO SKERBINJEK (3-29
  18. VLADIMIR BOGOEVSKI (4-28)
  19. BOJAN JANI? (4-28
  20. RAJKO JOKANOVI? (4-28)
  21. SLOBODAN KOVA? (4-28)
  22. SLOBODAN LOZAN?I? (4-28)
  23. ?ARKO PETROVI? (4-28)
  24. NIKOLA ROSI? (5-28)
  25. VLADIMIR TRIFUNOVI? (4-28)
  26. NURKO ?AU?EVI? (4-28)
  27. VLADIMIR JANKOVI? (3-27)
  28. MLADEN KOS (3-27)
  29. MILO? NIKI? (4-27)
  30. VLADO PETKOVI? (4-27)
  31. ADOLF URNAUT (3-27)
  32. MIODRAG GVOZDENOVI? (3-25)
  33. MILO? GRBI? (3-25)
  34. NEMANJA PETRI? (4-22)
  35. DEJAN BR?OVI? (3-21)
  36. IGOR VU?UROVI? (3-21)
  37. VEDAD GLINAC (3-21)
  38. NIKOLA ?OR?EVI? (2-21)
  39. MILAN ?URI? (3-21)
  40. VELIBOR IVANOVI? (3-21)
  41. IVICA JELI? (3-21
  42. BORO JOVI? (3-21)
  43. RADOVAN MALEVI? (3-21)
  44. MARKO SAMARD?I? (3-21)
  45. BRANKO STEFANOVI? (2-21)
  46. ANDREJ URNAUT (3-21)
  47. MIRKO ?ULI? (3-21)
  48. GORDAN JANKOVI? (2-20)
  49. BRANKO LU?ANIN (2-20)
  50. ALEKSANDAR ATANASIJEVI? (4-19)
  51. ?OR?E ?URI? (3-19)
  52. VASA MIJI? (3-19)
  53. NIKOLA MIKOVI? (2-19)
  54. NIKOLA JOVOVI? (3-18)
  55. SRE?KO LISINAC (3-18)
  56. DU?AN MARKOVI? (2-18)
  57. SLOBODAN MILOSAVLJEVI? (2-18)
  58. MATE PILJI? (2-18)
  59. VLADIMIR BO?NJAK (2-17)
  60. URO? KOVA?EVI? (3-17
  61. ORHAN ARSLANAGI? (2-14)
  62. VELJKO BA?I? (2-14
  63. ?IVOJIN VRA?ARI? (2-14)
  64. VINKO DOBRI? (2-14
  65. GORAN JANO?EVI? (2-14)
  66. ZDRAVKO KULJI? (2-14)
  67. EKREM LAGUMD?IJA (2-14)
  68. LASLO LUKA? (2-14)
  69. NIKOLA MATIJA?EVI? (2-14)
  70. MIODRAG MITI? (2-14
  71. LJUBI?A RISTI? (2-14)
  72. GORAN SRBINOVSKI (2-14)
  73. ALEKSANDAR TASEVSKI (2-14)
  74. LJUBOMIR TRAVICA (2-14)
  75. VLADIMIR BATEZ (2-12)
  76. MARKO IVOVI? (2-11
  77. JOSIP KRE?I? (1-11)
  78. NEVEN MAJSTOROVI? (2-11)
  79. ALEKSANDAR OKOLI? (2-11)
  80. MILAN ?KRBI? (1-11)
  81. BORIS BA?DAR (1-10)
  82. IVAN POPOVI? (1-10)
  83. DRA?KO SALOPEK (1-10)
  84. MILOVAN SIMI? (1-10)
  85. BOGOLJUB STOJIMIROVI? (1-10
  86. ANTON ?TITI? (1-10)
  87. BRANISLAV BULATOVI? (1-9)
  88. DRAGAN RAJA?I? (1-9)
  89. URO? RIBARI? (1-9
  90. SINI?A BAKAREC (1-8)
  91. ZVONIMIR BROZI? (1-8)
  92. GAVRA BUDI?IN (1-8)
  93. MEHMEDALIJA ?ILI? (1-8
  94. ZLATKO KOVA?EVI? (1-8
  95. MILO? KOSEC (1-8)
  96. VITOMIR KRIVOKAPI? (1-8)
  97. MIHAJLO MARKOVI? (1-8)
  98. VOJISLAV MILANOVI? (1-8)
  99. MIODRAG POPOVI? (1-8)
100. DU?AN RADELJEVI? (1-8)
101. MILAN RA?I? (2-8)
102. ARPAD SEKER (1-8
103. DANILO SOLDATOVI? (1-8)
104. MILO? TERZI? (2-8
105. IVAN TRINAESTI? (1-8)
106. ?URO BA?I? (1-8)
107. NOVICA BJELICA (1-7
108. DEJAN BOJOVI? (1-7)
109. ALEKSANDAR BORI?I? (1-7
110. MILAN VASI? (1-7)
111. RADOVAN DABI? (1-7)
112. NENAD ?OR?EVI? (1-7)
113. MIRSAD ELEZOVI? (1-7)
104. IVAN ILI? (1-7)
115. GORAN JANKOV (1-7)
116. MLADEN KA?I? (1-7
117. SINI?A KISI? (1-7)
118. DARKO LE?NIK (1-7)
119. GORAN MARI? (1-7
120. BRANISLAV MATIJA?EVI? (1-7)
121. BOJAN MILI? (1-7)
122. ALEKSANDAR MITROVI? (1-7)
123. VLADIMIR MLADENOVI? (1-7)
124. DRAGAN NI?I? (1-7)
125. VELJKO PETKOVI? (1-7)
126. EDIN ?KORI? (1-7
127. DRAGUTIN ?UKER (1-7)
128. MAKSIM BUCULJEVI? (1-6)
129. MILAN KATI? (1-6)
130. DRA?EN LUBURI? (1-6)
131. MIHAJLO MITI? (1-6)
132. GORAN ?KUNDRI? (1-6)
133. ALEKSA BR?OVI? (1-5)
134. FILIP VUJI? (2-0)

   

 

 

U?INAK SRBIJE PROTIV SVIH RIVALA NA EP

 

SRBIJA – FRANCUSKA

SRB (YUG, SCG) – FRA        19    13    6    45:33

1951.
PARIZ – 21. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   2:3 (15:7, 6:15, 12:15, 15:12, 10:15)
1955.
BUKURE?T – 24. JUN:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   3:1 (9:15, 15:3, 15:10, 15:9)
1958.
PRAG – 09. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   3:1 (15:11, 15:2, 11:15, 15:11)
1963.
BUKURE?T – 02. NOVEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   3:2 (15:8, 12:15, 10:15, 15:13, 15:6)
1967.
IZMIR – 26. OKTOBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   3:1 (7:15, 15:10, 17:15, 15:12)
1977.
HELSINKI – 25. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   3:1 (14:16, 15:10, 15:4, 15:7)
1979.
PARIZ – 11. OKTOBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   3:0 (15:4, 15:11, 15:10)
1981.
PAZARD?IK – 26. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   0:3 (11:15, 3:15, 11:15)
1985.
DEN BO? – 01. OKTOBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   1:3 (9:15, 14:16, 15:9, 13:15)
1987.
ODERGEM – 26. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   0:3 (3:15, 11:15, 11:15)
1991.
HAMBURG – 09. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   3:1 (15:8, 15:9, 9:15, 15:11)
1997.
AJNDHOVEN – 13. SEPTEMBAR – POLUFINALE:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   3:0 (15:6, 17:15, 15:11)
1999.
BE? – 08. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   3:1 (25:12, 25:17, 25:27, 25:17)
2001.
OSTRAVA – 08. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – FRANCUSKA (FRA)   3:2 (25:18, 25:21, 25:27, 23:25, 15:13)
2003.
BERLIN – 13. SEPTEMBAR – POLUFINALE:
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – FRANCUSKA (FRA)   2:3 (22:25, 25:19, 20:25, 25:22, 14:16)
2005.
BEOGRAD – 07. SEPTEMBAR:
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – FRANCUSKA (FRA)    3:2 (25:16, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9)
2007.
SANKT PETERSBURG – 11. SEPTEMBAR:
SRBIJA (SRB) – FRANCUSKA (FRA)    3:2 (25:23, 22:25, 25:23, 33:35, 15:12)
2011.
BE? – 15. SEPTEMBAR – ?ETVRTFINALE:
SRBIJA – FRANCUSKA    3:1 (32:30, 25:20, 23:25, 26:24)
2015.
BUSTO ARSICIO – 14. OKTOBAR - ?ETVRTFINALE:
SRBIJA (SRB) – FRANCUSKA (FRA)    1:3 (22:25, 23:25, 25:14, 20:25)


SRBIJA – RUSIJA

SRB (YUG, SCG) – URS/RUS        19    4    15    25:49

1951.
PARIZ – 18. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – SOVJETSKI SAVEZ (URS)    0:3 (12:15, 2:15, 11:15)
1955.
BUKURE?T – 22. JUN:
JUGOSLAVIJA (YUG) – SOVJETSKI SAVEZ (URS)    3:1 (15:11, 15:10, 15:17, 18:16)
1958.
PARDUBICE – 31. AVGUST:
JUGOSLAVIJA (YUG) – SOVJETSKI SAVEZ (URS)    2:3 (10:15, 15:5, 7:15, 15:8, 8:15)
PRAG – 07. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – SOVJETSKI SAVEZ (URS)    0:3 (4:15, 1:15, 5:15)
1963.
KLU? – 23. OKTOBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – SOVJETSKI SAVEZ (URS)    2:3 (8:15, 9:15, 15:10, 15:9, 11:15)
1967.
ISTANBUL – 07. NOVEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – SOVJETSKI SAVEZ (URS)    0:3 (1:15, 9:15, 8:15)
1975.
BEOGRAD – 24. OKTOBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – SOVJETSKI SAVEZ (URS)    2:3 (15:13, 15:7, 0:15, 5:15, 8:15)
1979.
NANT – 05. OKTOBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – SOVJETSKI SAVEZ (URS)    2:3 (6:15, 15:11, 14:16, 15:10, 13:15)
1987.
ODERGEM – 27. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – SOVJETSKI SAVEZ (URS)    0:3 (6:15, 7:15, 6:15)
1989.
EREBRO – 24. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – SOVJETSKI SAVEZ (URS)    1:3 (15:9, 13:15, 14:16, 6:15)
1997.
DEN BO? – 06. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUSIJA (RUS)    0:3 (14:16, 11:15, 13:15)
2001.
OSTRAVA – 15. SEPTEMBAR – POLUFINALE:
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUSIJA (RUS)    3:0 (25:20, 25:17, 29:27)
2003.
LAJPCIG – 07. SEPTEMBAR:
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – RUSIJA (RUS)   3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:15)
BERLIN – 14. SEPTEMBAR – ME? ZA TRE?E MESTO:
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – RUSIJA (RUS)   1:3 (11:25, 26:24, 19:25, 23:25)
2007.
MOSKVA – 15. SEPTEMBAR – POLUFINALE:
SRBIJA (SRB) – RUSIJA (RUS)   0:3 (25:27, 22:25, 15:25)
2009.
ISTANBUL – 08. SEPTEMBAR:
SRBIJA (SRB) – RUSIJA (RUS)   1:3 (15:25, 25:17, 21:25, 19:25)
2011.
BE? – 17. SEPTEMBAR – POLUFINALE:
SRBIJA – RUSIJA   3:2 (25:23, 17:25, 22:25, 33:31, 15:13)
2013.
KOPENHAGEN, DANSKA – 28. SEPTEMBAR – POLUFINALE:
SRBIJA – RUSIJA   1:3 (19:25, 26:24, 23:25, 15:25)
2015.
BUSTO ARSICIO – 11. OKTOBAR:
SRBIJA (SRB) – RUSIJA (RUS)    1:3 (23:25, 25:21, 18:25, 20:25)


SRBIJA – ITALIJA

SRB (YUG, SCG) – ITA        17    10    7    36:28

1967.
IZMIR – 26. OKTOBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   3:0 (15:12, 15:7, 15:11)
1971.
BOLONJA – 29. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   1:3 (8:15, 9:15, 15:3, 6:15)
1975.
SKOPLJE – 18. OKTOBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   3:1 (12:15, 15:3, 15:10, 15:12)
1977.
HELSINKI – 29. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   0:3 (8:15, 4:15, 6:15)
OULU – 02. OKTOBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   3:0 (15:11, 15:13, 15:10)
1979.
PARIZ – 11. OKTOBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   3:2 (15:13, 7:15, 14:16, 15:9, 15:3)
1981.
PAZARD?IK – 24. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   0:3 (6:15, 9:15, 5:15)
1987.
ODERGEM – 30. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   3:2 (7:15, 15:12, 17:15, 14:16, 15:13)
1991.
HAMBURG – 11. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   1:3 (17:15, 6:15, 15:17, 10:15)
1995.
ATINA – 15. SEPTEMBAR – POLUFINALE:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   1:3 (11:15, 15:10, 6:15, 9:15)
1997.
DEN BO? – 07. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   3:0 (15:13, 15:9, 15:5)
1999.
BE? – 11. SEPTEMBAR – POLUFINALE:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   1:3 (17:25, 22:25, 26:24, 22:25)
2001.
OSTRAVA:
12. SEPTEMBAR:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   3:0 (25:21, 25:23, 27:25)
16. SEPTEMBAR – FINALE:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ITALIJA (ITA)   3:0 (25:21, 25:18, 25:20)
2005.
RIM – 10. SEPTEMBAR – POLUFINALE:
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – ITALIJA (ITA)   2:3 (15:25, 25:19, 19:25, 25:23, 8:15)
2009.
ISTANBUL – 06. SEPTEMBAR:
SRBIJA (SRB) – ITALIJA (ITA)   3:1 (25:23, 19:25, 25:12, 25:21)
2011.
BE? – 18. SEPTEMBAR – FINALE:
SRBIJA – ITALIJA   3:1 (17:25, 25:20, 25:23, 26:24)


SRBIJA – BUGARSKA

SRB (YUG, SCG) – BUL        17    5    12    27:36

1951.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    1:3 (10:15, 8:15, 16:14, 13:15)
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    0:3 (5:15, 6:15, 8:15)
1955.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    2:3 (12:15, 11:15, 15:2, 15:12, 13:15)
1958.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    2:3 (4:15, 15:11, 15:10, 11:15, 7:15)
1963.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    0:3 (7:15, 6:15, 13:15)
1971.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    1:3 (9:15, 14:16, 15:10, 13:15)
1975.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    3:0 (16:14, 16:14, 17:15)
1981.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    2:3 (9:15, 15:8, 6:15, 15:12, 10:15)
1985.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    0:3 (9:15, 7:15, 4:15)
1989.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    0:3 (7:15, 7:15, 11:15)
1991.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    1:3 (16:14, 15:17, 16:17, 13:15)
ME? ZA PETO MESTO:
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)    1:3 (10:15, 15:4, 6:15, 9:15)
1995.
ME? ZA TRE?E MESTO:
JUGOSLAVIJA (YUG) – BUGARSKA (BUL)   3:0 (15:4, 15:4, 15:6)
2003.
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – BUGARSKA (BUL)   3:0 (25:22, 25:19, 25:18)
2009.
SRBIJA (SRB) – BUGARSKA (BUL)   2:3 (25:21, 17:25, 25:19, 22:25, 11:15)
2013.
KOPENHAGEN, DANSKA – 29. SEPTEMBAR – ME? ZA TRE?E MESTO:
SRBIJA – BUGARSKA   3:0 (25:22, 32:30, 27:25)
2017.
KRAKOV – 31. AVGUST – ?ETVRTFINALE:
SRBIJA – BUGARSKA    3:0 (25:21, 25:22, 28:26)


SRBIJA – HOLANDIJA

SRB (YUG, SCG) – NED        14    7    7    27:26

1951.
JUGOSLAVIJA (YUG) – HOLANDIJA (NED)    3:0 (15:3, 15:8, 15:12)
1971.
JUGOSLAVIJA (YUG) – HOLANDIJA (NED)    1:3 (15:7, 9:15, 10:15, 11:15)
1985.
JUGOSLAVIJA (YUG) – HOLANDIJA (NED)    1:3 (14:16, 10:15, 15:13, 12:15)
1987.
JUGOSLAVIJA (YUG) – HOLANDIJA (NED)    0:3 (6:15, 10:15, 1:15)
1989.
JUGOSLAVIJA (YUG) – HOLANDIJA (NED)    3:1 (2:15, 15:13, 15:12, 15:10)
1991.
JUGOSLAVIJA (YUG) – HOLANDIJA (NED)    2:3 (15:9, 15:8, 7:15, 13:15, 9:15)
1995.
JUGOSLAVIJA (YUG) – HOLANDIJA (NED)    0:3 (5:15, 2:15, 9:15)
1997.
FINALE:
JUGOSLAVIJA (YUG) – HOLANDIJA (NED)    1:3 (11:15, 15:10, 10:15, 9:15)
1999.
JUGOSLAVIJA (YUG) – HOLANDIJA (NED)    1:3 (25:17, 21:25, 21:25, 22:25)
2003.
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – HOLANDIJA (NED)    3:1 (30:28, 21:25, 25:22, 25:18)
2005.
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – HOLANDIJA (NED)    3:0 (25:20, 25:18, 25:19)
2007.
SRBIJA (SRB) – HOLANDIJA (NED)   3:0 (25:23, 25:21, 25:18)
2009.
SRBIJA (SRB) – HOLANDIJA (NED)   3:1 (25:20, 25:23, 21:25, 25:23)
2013.
HERNING – 21. SEPTEMBAR:
SRBIJA – HOLANDIJA    3:2 (19:25, 18:25, 25:15, 25:17, 15:12)


SRBIJA – ?E?KA

SRB (YUG, SCG) – TCH/CZE        14    7    7    24:27

1955.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?EHOSLOVA?KA (TCH)    0:3 (13:15, 1:15, 4:15)
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?EHOSLOVA?KA (TCH)    1:3 (16:14, 15:17, 8:15, 7:15)
1958.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?EHOSLOVA?KA (TCH)    0:3 (5:15, 4:15, 11:15)
1963.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?EHOSLOVA?KA (TCH)    0:3 (4:15, 12:15, 14:16)
1967.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?EHOSLOVA?KA (TCH)    0:3 (12:15, 2:15, 14:16)
1975.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?EHOSLOVA?KA (TCH)    3:2 (15:6, 11:15, 12:15, 15:9, 15:13)
1977.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?EHOSLOVA?KA (TCH)    0:3 (5:15, 14:16, 14:16)
1979.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?EHOSLOVA?KA (TCH)    3:1 (15:10, 7:15, 15:7, 15:13)
1987.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?EHOSLOVA?KA (TCH)    2:3 (11:15, 15:10, 4:15, 15:4, 13:15)
1991.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?EHOSLOVA?KA (TCH)    3:1 (15:13, 7:15, 15:10, 15:6)
1999.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?E?KA (CZE)    3:1 (25:20, 25:14, 24:26, 25:22)
ME? ZA TRE?E MESTO:
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?E?KA (CZE)    3:0 (25:17, 25:19, 25:23)
2005.
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – ?E?KA (CZE)    3:1 (20:25, 25:23, 25:21, 25:22)
2009.
SRBIJA (SRB) – ?E?KA (CZE)    3:0 (25:22, 26:24, 25:14)

 

SRBIJA – POLJSKA

SRB (YUG, SCG) – POL        12    3    9    15:28

1955.
JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL)    1:3 (15:10, 13:15, 5:15, 14:16)
1958.
JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL)    0:3 (9:15, 5:15, 15:17)
1963.
JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL)    1:3 (12:15, 9:15, 15:7, 12:15)
1967.
JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL)    0:3 (7:15, 13:15, 12:15)
1975.
JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL)    0:3 (7:15, 8:15, 8:15)
1979.
JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL)    0:3 (8:15, 6:15, 8:15)
1989.
JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL)    1:3 (16:14, 6:15, 11:15, 8:15)
ME? ZA SEDMO MESTO:
JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL)    1:3 (5:15, 16:14, 6:15, 3:15)
1991.
JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL)    3:1 (6:15, 16:14, 16:14, 15:3)
2001.
JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL)    3:0 (25:19, 25:14, 25:22)
2003.
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – POLJSKA (POL)    2:3 (22:25, 25:22, 28:26, 19:25, 13:15)
2017.
VAR?AVA (NACIONALNI FUDBALSKI STADION) – 24. AVGUST:
SRBIJA – POLJSKA 3:0 (25:22, 25:22, 25:20)


SRBIJA – RUMUNIJA

SRB (YUG, SCG) – ROU        11    5    6    20:26

1951.
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUMUNIJA (ROU)    3:2 (11:15, 15:9, 5:15, 15:10, 17:15)
1955.
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUMUNIJA (ROU)    3:2 (15:11, 5:15, 15:10, 11:15, 17:15)
1958.
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUMUNIJA (ROU)    2:3 (2:15, 15:13, 10:15, 15:11, 6:15)
1963.
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUMUNIJA (ROU)    0:3 (6:15, 11:15, 8:15)
1967.
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUMUNIJA (ROU)    0:3 (11:15, 6:15, 14:16)
1975.
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUMUNIJA (ROU)    3:2 (11:15, 15:10, 15:13, 8:15, 15:9)
1977.
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUMUNIJA (ROU)    1:3 (13:15, 16:14, 10:15, 4:15)
1981.
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUMUNIJA (ROU)    2:3 (15:5, 15:13, 13:15, 9:15, 14:16)
1985.
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUMUNIJA (ROU)    0:3 (4:15, 7:15, 1:15)
1987.
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUMUNIJA (ROU)    3:0 (15:6, 15:9, 15:9)
1989.
JUGOSLAVIJA (YUG) – RUMUNIJA (ROU)    3:2 (13:15, 15:12, 5:15, 15:11, 15:6)


SRBIJA – GR?KA

SRB (YUG, SCG) – GRE        9    8    1    24:  9

1967.
JUGOSLAVIJA (YUG) – GR?KA (GRE)    3:0 (15:5, 15:6, 15:7)
1979.
JUGOSLAVIJA (YUG) – GR?KA (GRE)    3:1 (15:9, 16:18, 15:10, 15:12)
1985.
JUGOSLAVIJA (YUG) – GR?KA (GRE)    0:3 (12:15, 7:15, 5:15)
1989.
JUGOSLAVIJA (YUG) – GR?KA (GRE)    3:2 (8:15, 15:10, 10:15, 15:12, 16:14)
1995.
JUGOSLAVIJA (YUG) – GR?KA (GRE)    3:1 (16:14, 15:10, 7:15, 15:7)
1997.
JUGOSLAVIJA (YUG) – GR?KA (GRE)    3:1 (15:5, 14:16, 15:6, 15:6)
2003.
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – GR?KA (GRE)   3:0 (25:15, 25:20, 25:15)
2005.
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – GR?KA (GRE)   3:0 (25:20, 25:15, 29:27)
2007.
SRBIJA (SRB) – GR?KA (GRE)    3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:22)


SRBIJA – MA?ARSKA

SRB (YUG, SCG) – HUN        9    4    5    17:19

1955.
JUGOSLAVIJA (YUG) – MA?ARSKA (HUN)    2:3 (15:10, 15:12, 6:15, 10:15, 5:15)
1958.
JUGOSLAVIJA (YUG) – MA?ARSKA (HUN)    3:2 (15:8, 10:15, 15:7, 11:15, 15:10)
1963.
JUGOSLAVIJA (YUG) – MA?ARSKA (HUN)    1:3 (9:15, 7:15, 15:9, 7:15)
1967.
JUGOSLAVIJA (YUG) – MA?ARSKA (HUN)    1:3 (15:13, 12:15, 10:15, 14:16)
1971.
JUGOSLAVIJA (YUG) – MA?ARSKA (HUN)    1:3 (5:15, 6:15, 15:13, 9:15)
1975.
JUGOSLAVIJA (YUG) – MA?ARSKA (HUN)    3:1 (15:3, 11:15, 15:10, 15:7)
1977.
JUGOSLAVIJA (YUG) – MA?ARSKA (HUN)    0:3 (7:15, 14:16, 6:15)
1979.
JUGOSLAVIJA (YUG) – MA?ARSKA (HUN)    3:0 (15:12, 15:9, 15:3)
2001.
JUGOSLAVIJA (YUG) – MA?ARSKA (HUN)    3:1 (27:29, 25:18, 25:17, 25:19)

 

SRBIJA – FINSKA

SRB (YUG, SCG) – FIN        7    6    1      18:  4

1977.
JUGOSLAVIJA (YUG) – FINSKA (FIN)   3:0 (15:13, 15:6, 15:13)
1981.
JUGOSLAVIJA (YUG) – FINSKA (FIN)   0:3 (14:16, 13:15, 5:15)
2007.
ME? ZA TRE?E MESTO:
SRBIJA (SRB) – FINSKA (FIN)   3:1 (25:18, 23:25, 25:21, 25:16)
2009.
SRBIJA (SRB) – FINSKA (FIN)   3:0 (25:20, 25:14, 25:22)
2013.
HERNING – 22. SEPTEMBAR:
SRBIJA – FINSKA   3:0 (25:20, 25:23, 25:15)
2015.
BUSTO ARSICIO – 10. OKTOBAR:
SRBIJA (SRB) – FINSKA (FIN) 3:0 (25:19, 25:15, 25:21)
2017.
GDANJSK – 28. AVGUST:
SRBIJA – FINSKA 3:0 (25:20, 25:18, 34:32)


SRBIJA – NEMA?KA

SRB (YUG, SCG) – FRG/GER        7   4    3    17:  9

1971.
JUGOSLAVIJA (YUG) – SR NEMA?KA (FRG)   3:0 (15:13, 15:3, 15:8)
1981.
JUGOSLAVIJA (YUG) – SR NEMA?KA (FRG)   3:0 (15:9, 17:15, 15:6)
1995.
JUGOSLAVIJA (YUG) – NEMA?KA (GER)   3:0 (15:2, 15:4, 15:7)
1997.
JUGOSLAVIJA (YUG) – NEMA?KA (GER)   3:0 (15:8, 16:14, 15:7)
2001.
JUGOSLAVIJA (YUG) – NEMA?KA (GER)    2:3 (25:19, 21:25, 25:17, 23:25, 12:15)
2007.
SRBIJA (SRB) – NEMA?KA (GER)    1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 17:25)
2017.
KRAKOV – 2. SEPTEMBAR – POLUFINALE:
SRBIJA – NEMA?KA 2:3 (26:24, 25:15, 18:25, 25:27, 13:15)

 

SRBIJA – BELGIJA

SRB (YUG, SCG) – BEL        6    4    2      13:  9

1951.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BELGIJA (BEL)    3:0 (16:14, 15:11, 15:6)
1967.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BELGIJA (BEL)    3:0 (15:3, 15:6, 15:5)
1971.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BELGIJA (BEL)    1:3 (15:12, 8:15, 8:15, 8:15)
1987.
JUGOSLAVIJA (YUG) – BELGIJA (BEL)    0:3 (2:15, 13:15, 13:15)
2013.
ORHUS, DANSKA – 25. SEPTEMBAR – ?ETVRTFINALE:
SRBIJA – BELGIJA   3:1 (25:22, 22:25, 30:28, 25:18)
2017.
KRAKOV – 3. SEPTEMBAR – ME? ZA TRE?E MESTO:
SRBIJA – BELGIJA 3:2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12)


SRBIJA – AUSTRIJA

SRB (YUG, SCG) – AUT        5    5    0    15:  0

1955.
JUGOSLAVIJA (YUG) – AUSTRIJA (AUT)    3:0 (15:6, 15:2, 15:7)
1958.
JUGOSLAVIJA (YUG) – AUSTRIJA (AUT)    3:0 (15:1, 15:1, 15:6)
1963.
JUGOSLAVIJA (YUG) – AUSTRIJA (AUT)    3:0 (15:3, 15:1, 15:0)
1971.
JUGOSLAVIJA (YUG) – AUSTRIJA (AUT)    3:0 (15:9, 15:1, 15:3)
2011.
BE? – 12. SEPTEMBAR:
SRBIJA – AUSTRIJA    3:0 (25:16, 25:19, 25:16)


SRBIJA – ?PANIJA

SRB (YUG, SCG) – ESP        5    4    1    14:  4

1981.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?PANIJA (ESP)   3:0 (15:3, 15:5, 15:3)
1985.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?PANIJA (ESP)   3:1 (17:15, 15:13, 13:15, 15:10)
2005.
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – ?PANIJA (ESP)   3:0 (25:22, 25:17, 25:15)       
ME? ZA TRE?E MESTO:
SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – ?PANIJA (ESP)   3:0 (25:18, 25:21, 25:22)
2007.
SRBIJA (SRB) – ?PANIJA (ESP)    2:3 (24:26, 19:25, 26:24, 25:22, 10:15)


SRBIJA – SLOVA?KA

SRB (YUG, SCG) – SVK        2    3    0      9:  2

1997.
JUGOSLAVIJA (YUG) – SLOVA?KA (SVK)   3:0 (15:7, 15:4, 15:8)
2007.
SRBIJA (SRB) – SLOVA?KA (SVK)   3:0 (25:18, 25:23, 25:23)
2015.
BUSTO ARSICIO – 9. OKTOBAR:
SRBIJA (SRB) – SLOVA?KA (SVK) 3:2 (25:22, 22:25, 30:28, 24:26, 15:9)


SRBIJA – TURSKA

SRB (YUG, SCG) – TUR        2    2    0      6:  0

1958.
JUGOSLAVIJA (YUG) – TURSKA (TUR)    3:0 (15:8, 15:3, 15:13)
2011.
BE? – 10. SEPTEMBAR:
SRBIJA – TURSKA    3:0 (25:16, 25:18, 25:20)

SRBIJA – ESTONIJA

SRB – EST      2    2   0      6: 4

2015.
BUSTO ARSICIO – 13. OKTOBAR – OSMINA FINALA:
SRBIJA (SRB) – ESTONIJA (EST) 3:2 (21:25, 14:25, 25:8, 25:22, 15:13)
2017.
GDANJSK – 26. AVGUST:
SRBIJA – ESTONIJA 3:2 (25:23, 16:25, 21:25, 25:20, 15:12)


SRBIJA – DR NEMA?KA

SRB (YUG, SCG) – GDR        2    1    1      4:  4

1963.
JUGOSLAVIJA (YUG) – DR NEMA?KA (GDR)   3:1 (15:13, 15:12, 11:15, 15:7)
1967.
JUGOSLAVIJA (YUG) – DR NEMA?KA (GDR)   1:3 (15:9, 13:15, 11:15, 10:15)


SRBIJA – SLOVENIJA

SRB – SLO                2    1    1    4:4

2011.
BE? – 11. SEPTEMBAR:
SRBIJA – SLOVENIJA   3:1 (25:9, 25:23, 23:25, 25:23)
2013.
HERNING – 20. SEPTEMBAR:
SRBIJA – SLOVENIJA  1:3 (25:20, 23:25, 22:25, 19:25)


SRBIJA – DANSKA

SRB – DEN                1    1    0    3:0

2013.
ORHUS, DANSKA – 24. SEPTEMBAR – OSMINA FINALA:
SRBIJA – DANSKA   3:0 (25:17, 25:17, 25:22)


SRBIJA – PORTUGALIJA

SRB (YUG, SCG) – POR        1    1    0      3:  0

1951.
JUGOSLAVIJA (YUG) – PORTUGALIJA (POR)   3:0 (15:12, 15:7, 16:14)


SRBIJA – EGIPAT

SRB (YUG, SCG) – EGY        1    1    0      3:  0

1955.
JUGOSLAVIJA (YUG) – EGIPAT (EGY)   3:0 (15:3, 15:3, 15:5)


SRBIJA – ALBANIJA

SRB (YUG, SCG) – ALB        1    1    0      3:  0

1958.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ALBANIJA (ALB)   3:0 (15:4, 15:10, 15:9)


SRBIJA – IZRAEL

SRB (YUG, SCG) – ISR        1    1    0      3:  0

1971.
JUGOSLAVIJA (YUG) – IZRAEL (ISR)   3:0 (15:2, 15:6, 15:6)


SRBIJA – UKRAJINA
 
SRB (YUG, SCG) – UKR        1    1    0      3:  0

1995.
JUGOSLAVIJA (YUG) – UKRAJINA (UKR)   3:0 (15:4, 15:13, 15:6)


SRBIJA – LETONIJA

SRB (YUG, SCG) – LAT        1    1    0      3:  0

1995.
JUGOSLAVIJA (YUG) – LETONIJA (LAT)    3:0 (17:15, 15:9, 15:4)


SRBIJA – ?VEDSKA

SRB (YUG, SCG) – SWE        1    0    1      0:  3

1985.
JUGOSLAVIJA (YUG) – ?VEDSKA (SWE)    0:3 (8:15, 7:15, 7:15)

Pro?itano 1652 puta