>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

?ampioni Evrope podelili novogodi?nje poklone najmla?im pacijentima u Tir?ovoj

OSS – SENIORI

Reprezentativci Srbije, aktuelni prvaci Evrope, predvo?eni kapitenom Nemanjom Petri?em, posetili su danas Univerzitetsku de?ju kliniku u Tir?ovoj u Beogradu i najmla?im paicjentima na odelenju de?je tramuatologije i ortopedije podelili novogodi?nje poklone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorana Gaji?a, predsednika OSS, Ivana Kne?evi?a, generalnog sekretara OSS i odbojka?e Nemanju Petri?a, Marka Podra??anina, Marka Ivovi?a, Nikolu Jovovi?a, Sre?ka Lisinca, Petra Krsmanovi?a, Nevena Majstorovi?a, Dra?ena Luburi?a i Nikolu Pekovi?a, do?ekali su dr Zoran Radoji?i?, gradona?elnik Beograda i dugogodi?nji direktor De?je klinike u Tir?ovoj, doc. dr Sini?a Du?i?, direktor Klinike, prof. dr Vojislav Parezanovi?, pomo?nik direktora za pedijatriju, Milica Pavi?evi?, glavna sestra Klinike, Sofija Kurtovi?, glavna sestra odseka za edukaciju, Slavica Buljandri?, glavna sestra za hirurgiju, i Jovana Uhrin, saradnik za odnose sa javno??u.

 

 

Izjava Zorana Gaji?a

 

 

Izjava dr Zorana Radoji?i?a

 

 

 

 

Reprezentativci su deci po?eleli brz oporavak i mnogo zdravlja u Novoj godini, a pored poklona delili su autograme i slikali se sa decom.