>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

84 pionirke iz 30 klubova na testiranju u SC Vizura

PIONIRKE

U organizaciji Odbojka?kog saveza Srbije i Odbojka?kog saveza Beograda, u dvorani SC Vizura odra?ana su ?etiri treninga i obavljena testiranja kandidatkinja za ?ensku pionirsku reprezentaciju Srbije.

 

 

 

 

 

 

Testirane su 84 pionirke iz 30 klubova sa podru?ja Odbojka?kog saveza Beograda.

 

 

 

 

Trening su vodili Nemanja Zeki?, prvi trener ?enske pionirske reprezentacije Srbije, Nikola Milosavljevi? i Dragan Milo?evi?, drugi treneri, dr Ljuban Martinovi?, lekar svih nacionalnih selekcija i Biljana Mihailovi?, sportski direktor OSS.

 

 

 

Do sada su, u 17 gradova u Srbiji, testirane 494 pionirke iz 113 klubova.

Odbojka?ki savez Srbije ?e nastaviti sa testiranjem najmla?ih odbojka?ica za pionirsku reprezentaciju sa ciljem da se stekne ?to bolji uvid u mogu?nosti igra?ica ro?enih 2006. i mla?ih, kao i planiranja akcija u ovoj i narednoj godini.