>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Testirano vi?e od 400 devoj?ica iz 83 kluba – na treningu u Knja?evcu 24 pionirke

PIONIRKE

U organizaciji Odbojka?kog saveza Srbije i Me?uokru?nog odbojka?kog saveza Zaje?ar, u Knja?evcu je odr?an trening i obavljeno testiranje kandidatkinja za ?ensku pionirsku reprezentaciju Srbije. Tesitrane su 24 pionirke iz 4 kluba sa podru?ja MOS Zaje?ar: Vinera iz Bora, Knja?evca, Zaje?ara i Ozrena iz Sokobanje.

 

 

 

 

 

 

Trening su vodili Nemanja Zeki?, prvi trener ?enske pionirske reprezentacije Srbije, Nikola Milosavljevi?, drugi trener, i Biljana Mihailovi?, sportski direktor OSS.

 

 

 

Do sada je, u 16 gradova u Srbiji, testirano 410 pionirki iz 83 kluba.

Odbojka?ki savez Srbije ?e nastaviti sa testiranjem najmla?ih odbojka?ica za pionirsku reprezentaciju sa ciljem da se stekne ?to bolji uvid u mogu?nosti igra?ica ro?enih 2006. i mla?ih, kao i planiranja akcija u ovoj i narednoj godini.