>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Vi?e od 150 najmla?ih odbojka?ica i odbojka?a u Vr?cu

PIONIRKE

U Vr?cu je odr?an trening i obavljeno testiranje kandidatkinja za ?ensku pionirsku reprezentaciju Srbije, a istovremeno je predstavljen i pehar namenjen prvaku Evrope, koji su seniorke osvojile u Ankari, a seniori u Parizu. Testirane su 23 pionirke iz OK Vr?ac i OK Banat iz Vr?ca, a promociji odbojke je prisustvovalo vi?e od 150 mali?ana.

 

 

 

 

 

 

Trening su vodili Nemanja Zeki?, prvi trener ?enske pionirske reprezentacije Srbije, Nikola Milosavljevi?, drugi trener, dr Ljuban Martinovi?, lekar svih nacionalnih selekcija i Biljana Mihailovi?, sportski direktor OSS.

Odbojka?ki savez Srbije ?e nastaviti sa testiranjem najmla?ih odbojka?ica za pionirsku reprezentaciju sa ciljem da se stekne ?to bolji uvid u mogu?nosti igra?ica ro?enih 2006. i mla?ih, kao i planiranja akcija u ovoj i narednoj godini.