>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Ukupno testirano 156 pionira iz 43 kluba - u Beogradu na treningu 32 odbojka?a

PIONIRI

U organizaciji Odbojka?kog daveza Srbije u dvorani Impuls u Beogradu odr?an je trening i obavljeno testiranje kandidata za mu?ku pionirsku reprezentaciju Srbije. Testirana su 32 igra?a ro?ena 2005. godine i mla?i iz 8 klubova sa podru?ja Beograda: Akademije Stars, Asa, ?elezni?ara, Laki Stara, Obrenovca, Rode, Spasa i Crnjanskog.

 

 

 

 

 

 

Testiranjem je rukovodio dr Bogdan Sretenovi?, sportski direktor OSS, a pomagali su mu Strahinja Kozi?, prvi trener pionira Srbije, Bojan Mihajlovi?, drugi trener pionira Srbije i dr Ljuban Martinovi?, lekar nacionalnih selekcija OSS.

Dr Martinovi? je doneo zlatnu medalju koju je kao ?lan stru?nog ?taba mu?ke seniorske reprezentacije Srbije osvojio na EP u Parizu, a najmla?im odbojka?ima ju je predstavio dr Bogdan Sretenovi?.

Na dosada?njih 5 treninga, u Novom Sadu, Smederevu, Kraljevu, Ni?u i Beogradu, testirano je ukupno 156 pionira iz 43 kluba.

Odbojka?ki savez Srbije ?e, u saradnji sa regionalnim odbojka?kim organizacijama, nastaviti sa treninzima i testiranjima kandidata za mu?ku pionirsku reprezentaciju Srbije, sa ciljem da se stekne ?to bolji uvid u mogu?nosti najmla?ih odbojka?a, kao i planiranja akcija u ovoj i narednoj godini.