>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

32 pionira testirana u Ni?u

PIONIRI

U organizaciji Odbojka?kog daveza Srbije i Odbojjka?kog saveza Ni?avskog okruga, u maloj Sali SC ?air u Ni?u odr?an je trening i obavljeno testiranje kandidata za mu?ku pionirsku reprezentaciju Srbije. Testirana su 32 igra?a ro?ena 2005. godine i mla?i iz Ni?avskog, Jablani?kog i Zaje?arskog okruga, odnosno iz Ni?a, Leskovca i Zaje?ara.

 

 

 

 

Testiranjem je rukovodio dr Bogdan Sretenovi?, sportski direktor OSS, a pomagali su mu Strahinja Kozi?, prvi trener pionira Srbije, Bojan Mihajlovi?, drugi trener pionira Srbije i dr Ljuban Martinovi?, lekar nacionalnih selekcija OSS.

 

 

Dr Martinovi? je doneo zlatnu medalju koju je kao ?lan stru?nog ?taba mu?ke seniorske reprezentacije Srbije osvojio na EP u Parizu, a najmla?im odbojka?ima ju je predstavio dr Bogdan Sretenovi?.

 

 

Pre po?etka treninga, pionire je pozdravio Ljubodrag Brki?, predsednik OSNO, a testiranju su prisustvovali Milovan Stojadinovi?, sekretar OSNO, i Zoran Nejkovi?, ?lan UO OSNO i predsednik OK Desetka iz Ni?a.

 

 

Odbojka?ki savez Srbije ?e, u saradnji sa regionalnim odbojka?kim organizacijama, nastaviti sa treninzima i testiranjima kandidata za mu?ku pionirsku reprezentaciju Srbije, sa ciljem da se stekne ?to bolji uvid u mogu?nosti najmla?ih odbojka?a, kao i planiranja akcija u ovoj i narednoj godini.

Vi?e informacija na: http://osno.org.rs/