>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

U Novom Sadu testirana 22 pionira

PIONIRI

U sali Fakulteta sporta i fizi?kog vaspitanja u Novom Sadu odr?an je trening i obavljeno testiranje kandidata za mu?ku pionirsku reprezentaciju Srbije. Testirano je 20 igra?a ro?enih 2005. godine i mla?ih iz 11 klubova sa teritorije OSV: Vojvodine NS seme iz Novog Sada, Srem Itona iz Sremske Mitrovice, Kikinde, SK Voleja iz Novog Sada, Partizana iz Ba?a, Stra?ilova iz Novog Sada, Banata iz Vr?ca, Hajduka iz Kule, Sombora, Dunav Voleja iz Novog Sada i Be?eja.

 

 

 

 

 

 

Najmla?e odbojka?e su pozdravili Branko Majki?, generalni sekretar OSV i dr Ned?ad Osmanka?, predsednik Udru?enja odbojka?kih trenera Vojvodine.

Testiranjem je rukovodio dr Bogdan Sretenovi?, sportski direktor OSS, a pomagali su mu Strahinja Kozi?, prvi trener pionira Srbije, Bojan Mihajlovi?, drugi trener pionira Srbije i dr Ljuban Martinovi?, lekar nacionalnih selekcija OSS.

Odbojka?ki savez Srbije ?e, u saradnji sa regionalnim odbojka?kim organizacijama, nastaviti sa treninzima i testiranjima kandidata za mu?ku pionirsku reprezentaciju Srbije, sa ciljem da se stekne ?to bolji uvid u mogu?nosti najmla?ih odbojka?a, kao i planiranja akcija u ovoj i narednoj godini.