>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Kategorija: Pioniri

Ukupno testirano 156 pionira iz 43 kluba - u Beogradu na treningu 32 odbojka?a

PIONIRI

U organizaciji Odbojka?kog daveza Srbije u dvorani Impuls u Beogradu odr?an je trening i obavljeno testiranje kandidata za mu?ku pionirsku reprezentaciju Srbije. Testirana su 32 igra?a ro?ena 2005. godine i mla?i iz 8 klubova sa podru?ja Beograda: Akademije Stars, Asa, ?elezni?ara, Laki Stara, Obrenovca, Rode, Spasa i Crnjanskog.

Kategorija: Pioniri

32 pionira testirana u Ni?u

PIONIRI

U organizaciji Odbojka?kog daveza Srbije i Odbojjka?kog saveza Ni?avskog okruga, u maloj Sali SC ?air u Ni?u odr?an je trening i obavljeno testiranje kandidata za mu?ku pionirsku reprezentaciju Srbije. Testirana su 32 igra?a ro?ena 2005. godine i mla?i iz Ni?avskog, Jablani?kog i Zaje?arskog okruga, odnosno iz Ni?a, Leskovca i Zaje?ara.

Kategorija: Pioniri

U Kraljevu treniralo 30 pionira iz 9 klubova

PIONIRI

U Kraljevu je odr?an trening i obavljeno testiranje kandidata za mu?ku pionirsku reprezentaciju Srbije. Testirano je 30 igra?a ro?enih 2005. godine i mla?ih iz 9 klubova: Tehni?ara iz Kraljeva, Novog Pazara, Napretka iz Kru?evca, Para?ina, Jagodine, Radni?kog doo iz Kragujevca, Lotusa iz ?a?ka, U?ica i Ribnice iz Kraljeva.

Kategorija: Pioniri

40 pionira testirano u Smederevu

PIONIRI

U dvorani Smederevo u Smederevu, u organizaciji Odbojka?kog saveza Srbije, Odbojka?kog saveza Brani?evsko – Podunavskog okruga i OK Smederevo Carina iz Smedereva, odr?an je trening i obavljeno testiranje kandidata za mu?ku pionirsku reprezentaciju Srbije. Testirano je 40 igra?a ro?enih 2005. godine i mla?ih sa teritorije Odbojka?kog saveza Brani?evsko – Podunavskog okruga, iz Po?arevca, Velikog Gradi?ta i Smedereva.

Kategorija: Pioniri

U Novom Sadu testirana 22 pionira

PIONIRI

U sali Fakulteta sporta i fizi?kog vaspitanja u Novom Sadu odr?an je trening i obavljeno testiranje kandidata za mu?ku pionirsku reprezentaciju Srbije. Testirano je 20 igra?a ro?enih 2005. godine i mla?ih iz 11 klubova sa teritorije OSV: Vojvodine NS seme iz Novog Sada, Srem Itona iz Sremske Mitrovice, Kikinde, SK Voleja iz Novog Sada, Partizana iz Ba?a, Stra?ilova iz Novog Sada, Banata iz Vr?ca, Hajduka iz Kule, Sombora, Dunav Voleja iz Novog Sada i Be?eja.