>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Kategorija: Regioni

XIII Bo?i?ni turnir u Kragujevcu 25. i 26. januara

OSS – MOS KRAGUJEVAC

Tradicionalni, XIII Bo?i?ni turnir u konkurenciji pionirki, mla?ih pionirki i pionira odigra?e se 25. i 26. januara u Kragujevcu u organizaciji Me?uokru?nog odbojka?kog saveza Kragujevac, uz pomo? SPD Radni?ki doo iz Kragujevca. Utakmice ?e se igrati u dvorani Park (dva terena) i salama osnovnih ?kola “Stanislav Srem?evi?”, “Mirko Jovanovi?” i “Sveti Sava”.

Kategorija: Regioni

“MOSI?” – prvi turnir odr?an u Boru

OSS – MOS ZAJE?AR

Me?uokru?ni odbojka?ki savez Zaje?ar organizuje ove sezone turnire mini odbojke pod nazivom “MOSI?”. Prvi turnir je odr?an u Boru, a u?estvovalo je vi?e od 350 mali?ana iz Bora, Zaje?ara, Sokobanje i Kna?evca.

Kategorija: Regioni

Vidovdan iz Gra?anice pobednik III Memorijala “Obrad ?vikovi?”

OSS – OS KOSOVA I METOHIJE

Odbojka?ice Vidovdana iz Gra?anice pobednice su III Me?unarodnog memorijala “Obrad ?vikovi?”, koji je odigran u sali O? Vuk Karad?i? u Zve?anu, na Kosovu i Metohiji. Srebrne medalje su osvojile odbojka?ice Mokre Gore iz Zubinog Potoka, a bronzane su pripale doma?im odbojka?icama Sokolice iz Zve?ana.

Kategorija: Regioni

Po?elo prijavljivanje za Novogodi?nji festival odbojke

OSV – 10. NOVOGODI?NJI FESTIVAL ODBOJKE

Odbojka?ki savez Vojvodine organizova?e jubilarni, 10. Novogodi?nji me?unarodni festival odbojke u Novom Sadu 27 – 29. decembra. OSV je saop?tio da je po?elo prijavljivanje ekipa, koje ?e trajati do 23. decembra. Utakmice ?e se igrati u velikoj sali SPC ?Vojvodina“, u osnovnoj ?koli ?Jo?ef Atila“, gimnaziji ?Isidora Sekuli?“, u sali Centra za sport – ??a?ko igrali?te“ i sali Fakulteta sporta i fizi?kog vaspitanja. Na Festivalu ?e igrati mla?e pionirke (ro?ene 2006. i mla?e), pionirke (ro?ene 2005. i mla?e), pioniri (ro?eni 2004. i mla?i), mla?e kadetkinje (ro?ene 2004. i mla?e), kadetkinje (ro?ene 2003. i mla?e) i kadeti (ro?eni 2002. i mla?i). Na 9. Novogodi?njem me?unarodnom festivalu odbojke u?estvovalo je vi?e od 1000 devoj?ica i de?aka iz zemlje i inostranstva. Vi?e informacija, uklju?uju?i i aplikaciju za prijavljivanje, mo?ete prona?i na: http://osv.rs/