>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Tijana Bo?kovi? i Uro? Kova?evi? najbolji u 2019. – Hena Kurtagi? i Davide Kova? najperspektivniji

OSS – NOVOGODI?NJI KOKTEL 2019.

U beogradskom hotelu Kraun Plaza danas je odr?an tradicionalni Novogodi?nji koktel Odbojka?kog saveza Srbije, na kojem su podeljene nagrade najboljim pojedincima. U prisustvu velikog broja gostiju, odbojka?ica i odbojka?a, kompletne mu?ke seniorske reprezentacije Srbije i predstavnika medijskih ku?a, goste je pozdravio Zoran Gaji?, predsednik OSS.

 

 

 

 

 

 

Najuspe?nije ekipe u beach – volley su Tamara Miljevi? i Marija Miljevi? u ?enskoj, odnosno ?or?e Kla?ni? i Milo? Mili? u mu?koj konkurenciji.

 

 

?ula Me?ter, prvi potpredsednik OSS, predao je nagrade ?ampionkama Srbije, pobednicama “Banka Po?tanska ?tedionica beach – volley lige 2018”, dok su se odbojka?i video porukom zahvalili na nagradi i pozdravili prisutne.

 

 

 

Hena Kurtagi?, odbojka?ica TENT iz Obrenovca i Davide Kova?, odbojka? Ni?a, progla?eni su za najperspektivnije u 2019. Radoslav Mili?, predsednik Skup?tine OSS, predao je nagradu Heni Kurtagi?, dok je Bodan Mamuzi?, predsednik UOKPL, predao nagradu Davidu Kova?u.

 

 

Zoran Gaji?, predsednik OSS, predao je Aleksandru Bori?i?u, predsedniku CEV i po?asnom predsedniku OSS “Specijalnu plaketu OSS”.

 

 

Tijana Bo?kovi?, trostruka uzastopna najbolja odbojka?ica Evrope i MVP sa EP 2019. je najbolja odbojka?ica Srbije u 2019, a Uro? Kova?evi?, najbolji odbojka? Evrope i MVP sa EP 2019. je najbolji odbojka? Srbije u ovoj godini.

 

 

 

Jelena Nikoli?, potpredsednik OSS, predala je nagradu Bo?kovi?evoj, dok je Vladimir Batez, prosalavljeni odbojka? i osvaja? zlata na OI 2000. u Sidneju, sada pokrajinski sekretar za sport i omladinu, predao trofej Kova?evi?u.

 

 

Slobodan Kova?, prvi trener seniora Srbije, aktuelnih prvaka Evrope, najbolji trener Evrope u 2019. u izboru CEV, progla?en je za najboljeg trenera u konkurenciji odbojka?a u 2019. u izboru Odbojka?kog saveza Srbije. Ivan Kne?evi?, generalni sekretar OSS, predao je nagradu Slobodanu Kova?u.

Zoran Terzi?, prvi trener seniorki Srbije, aktuelnih svetskih ?ampionki i dvostrukih uzastopnih prvakinja Evrope (2017. i 2019.), progla?en je za najboljeg trenera u konkurenciji odbojka?ica u 2019. u izboru Odbojka?kog saveza Srbije. Terzi? zbog obaveza u klubu nije mogao da prisustvuje sve?anosti.

 

 

 

Zoran Gaji?, predsednik OSS, predao je mr Bojanu Keki?u, predsedniku Izvr?nog odbora Banke Po?tanska ?tedionica, generalnog sponzora OSS, fotografiju prvaka Evrope u ?enskoj i mu?koj konkurenciji.

 

 

 

 

 

Izjava Tijane Bo?kovi?

Izjava Uro?a Kova?evi?a

Izjava Davida Kova?a

 

 

Izjava Slobodana Kova?a

Izjava Nemanje Petri?a

Izjava Marka Podra??anina

Izjava Aleksandra Atanasijevi?a

Izjava Nevena Majstorovi?a

Izjava Sre?ka Lisinca

Izjava Petra Krsmanovi?a