>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Sve?ano otvoren Memorijalni park “?arko Petrovi?” u Magli?u

ODBOJKA?KI SAVEZ SRBIJE

?arko Petrovi? (1964 – 2007.), legenda jugoslovenske i srpske odbojke, osvaja? bronzanih medalja na OI 1996. u Atlanti i EP 1995. u Atini, dobio je danas Memorijalni park i ulicu sa svojim imenom u rodnom Magli?u, u op?tini Ba?ki Petrovac. Zahvaljuju?i anga?manu op?tine Ba?ki Petrovac i Pokrajinskog sekretarijata za sport, u Magli?u je danas otkrivena spomen bista ?arka Petrovi?a u prisustvu velikog broja po?tovalaca prerano preminulog odbojka?kog asa.

 

 

 

 

 

 

 

Pored supruge Vide i k?erke Sonje, sve?anosti su prisustvovali Sr?an Simi?, predsednik op?tine Ba?ki Petrovac, Vladimir Batez, saigra? ?arka Petrovi?a, a sada pokrajinski sekretar za sport, Zoran Gaji?, predsednik OSS, Aleksandar Bori?i?, predsednik CEV, Slobodan Milo?evi?, generalni sekretar na?eg Saveza u vreme dok je Petrovi? igrao, delegacija OK Vojvodina NS seme prevo?ena Nikolom Salati?em, generalnim direktorom kluba, zatim ?arkovi drugovi iz reprezentacije: ?eljko Tanaskovi?, Slobodan Bo?kan, ?or?e ?uri?, Andrija Geri?, Edin ?kori?, Veljko Petkovi?, kao i mnogobrojni po?tovaoci i stanovnici Magli?a.

 

 

 

 

 

 

Na po?etku sve?anosti hor osnovne ?kole “?arko Zrenjanin” otpevao je himnu Magli?a, a tambura?i iz Silba?a su otpevali dve kompozicije, da bi uva?ene goste pozdravio Sr?an Simi?. Uspomene na ?arka Petrovi?a veoma emotivno su evocirali Zoran Gaji? i posebno Vladimir Batez, koji je potom zajedno sa Sr?anom Simi?em otkrio spomen bistu ?arka Petrovi?a.

 

 

 

Odlukom odbornika op?tine Ba?ki Petrovac, od danas jedna ulica u neposrednoj blizini Memorijalnog parka nosi ime ?arka Petrovi?a.

 

Izjava Sr?ana Simi?a

Izjava Vladimira Bateza

Izjava Zorana Gaji?a

Izjava Aleksandra Bori?i?a

 

Dru?enje i podse?anje na sve ono ?to je krasilo ?arka Petrovi?a nastavljeno je u prostorijama Mesne zajednice Magli?.