>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Kategorija: In Memoriam

In memoriam - Stevan Pali?a?ki

IN MEMORIAM

 

 

STEVAN PALI?A?KI

(9. 11. 1938 – 22. 11. 2019.)

 

Stevan Pali?a?ki, nekada?nji odbojka?ki reprezentativac i trener, preminuo je u petak u Zagrebu u 82. godini.

Stevan Pali?a?ki je ro?en 9. novembra 1938. godine u Ba?koj Palanci. Nakon zavr?ene osnovne i srednje ?kole, upisuje Pravni fakultet u Beogradu, ali se ipak odlu?uje za DIF (Dr?avni institut za fizi?ku kulturu), kojeg upisuje, tako?e u Beogradu, 1958. godine.

Odbojku je po?eo da igra ve? u osnovnoj ?koli. Posle sjajnih igara u odbojka?kim klubovima iz Ba?ke Palanke i Ba?kog Magli?a, Steva je do?ao u odbojka?ki klub Jugoslaviju iz Beograda. Za nju je odigrao preko 250 utakmica a za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije preko 120 utakmica.

Za sedam godina igranja u ovom klubu, nije dobio ni dinar stipendije, niti novac za hranarinu. Zato mo?e da se ka?e da je odbojku igrao iz ?iste ljubavi.

Tokom studija stanovao je u Studentskom domu, gde se u njihovom restoranu i hranio. Izgarao je na treninzima i utakmicama i dao veliki doprinos uspesima ovog kluba, koji je u svoje vreme gajio najlep?u odbojku. Bilans ostvaren na me?unarodnoj sceni bio je veoma impresivan – od 54 odigrane utakmice OK Jugoslavija je pobedila ?ak 41 put uz samo 12 poraza, uz impresivnu set razliku: 135:57.

Na beogradskom DIF-u sreo je i ?ivotnu saputnicu Silvu sa kojom se o?enio. Izgubili su pravo na studentski dom, pa su stanovali godinu dana u svla?ionici fudbalskog kluba OFK Beograd. To ih je nateralo da se presele u Zagreb, a mi iz odbojka?kog kluba Jugoslavija nikad mu nismo zamerili ?to nas je napustio. Ostali smo prijatelji do dana?njih dana.

Njegov kapiten Petar Stani?i?

Poruka za porodicu Stevana Pali?a?kog

Porodici Stevana Pali?a?kog i svim ljubiteljima odbojke u Hrvatskoj izra?avamo najdublje saose?anje, jer nas je napustio sjajan odbojka? i sjajan drug i prijatelj. Proveli smo zajedno 7 godina i za to vreme osvojili 4 ?ampionske titule i 3 titule pobednika Kupa. U svim tim trofejima Stevin je doprinos bio nemerljiv. Zbog svega toga i jos mnogo ?ega njegovi saigraci iz odbojk?kog kluba Jugoslavija: Branko Lu?anin, Hamid Ga?anin, Branko Dragani?, Ljubomir Ili?, Branislav Bi?anski, Branislav Gvozdenovi?, Mate Pilji? i Petar Stani?i? beskrajno su tu?ni.

Jedan pesnik re?e: “?ovek umire tek kad umre se?anje na njega”, a mi, njegovi drugari, ne?emo ga zaboraviti dok smo ?ivi.

1962. godine Stevan Pali?a?ki iz Beograda odlazi u Zagreb postaje odbojka? AOK Mladost. Iste godine osvaja s AOK Mladost prvenstvo Jugoslavije. Dolaskom Stevana Pali?a?kog, AOK Mladost je nakon 10 godina osvojila Prvenstvo Jugoslavije.

Za AOK Mladost Stevan Pali?a?ki je odigrao pet sezona (1962 – 1967.) i osvojio ?etiri prvenstva Jugoslavije.

1964. godine AOK Mladost je, posle pobede nad Pisaderom iz Barcelone, Galatasarajem iz Istanbula i naro?ito nakon sjajne igre u Zagrebu i eliminiacije Dukle iz Praga, prvaka tada?nje ?ehoslova?ke, stigla do finala Kupa ?ampiona Europe. U dve te?ke utakmice finala AOK Mladost je pora?ena od isto?nonema?kog Lajpciga i postala vice?ampion Evrope.

U pri?i o odbojka?ima Bojana Strani?a, Bojan je napisao da su razo?arani odlaskom Steve Pali?a?kog u drugi zagreba?ki klub, OK Metalac. ?Na?alost, veliki igra? se preselio u ni?erazredni odbojka?i klub“, pisao je tada Bojan Strani?.

Ali Stevo je OK Metalac sjajnim igrama uveo u prvu ligu Jugoslavije. U OK Metalac je odigrao ?etiri sezone.

Odbojka?ku karijeru zavr?io je u OK Metalac iz Siska koji je u sezoni 1973/74. igrao u prvoj jugoslovenskoj odbojka?koj ligi.

Stevo Pali?a?ki se ponovno vratio u AOK Mladost, ali kao trener ?enske seniorske ekipe koju je vodio dve godine (1978 – 1979).

Steva Pali?a?ki je odigrao vi?e od 120 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije. 1963. godine bio je ?lan prve postave Jugoslavije, koja je u Napulju na Mediteranskim igrama osvojila prvo mesto (prva zlatna medalja na Mediteranskim igrama za Jugoslaviju).

Stevan Pali?a?ki je tokom celog radnom veka kao profesor fizi?kog vaspitanja u O? “Siget” (kasnije O? “Ve?eslava Holjevca”) sara?ivao sa Savezom za ?kolski sport Grada Zagreba. Simboli?no je, da je upravo grad Zagreb na ?elu s gradona?elnikom Ve?eslavom Holjevcem dodelio stan Stevi Pali?a?kom, koji je ?itav svoj radni vijek odradio u O? “Siget” (kasnije O? “Ve?eslava Holjevca”). Svoje veliko igra?ko iskustvo je godinama prenosio na u?enike kao voditelj odeljenja odbojke, univerzalne sportske ?kole, ko?arke, atletike. Na prvenstvima Grada Zagreba i Hrvatske u odbojci za u?enike i u?enice osnovnih ?kola postizao je zna?ajne rezultate, visoke plasmane, a ne retko i prva mesta.

U nekoliko mandata bio je ?lan Izvr?nog odbora Saveza, te predsednik op?tinskog Saveza za ?kolski sport Novog Zagreba.

Stevan Pali?a?ki bi?e sahranjen u sredu, 27. novembra u 14.10 ?asova na groblju Miro?evac (Dubrava) u Zagrebu.

Kategorija: In Memoriam

IN MEMORIAM - MIROSLAV AKSENTIJEVI?

IN MEMORIAM

 

 

MIROSLAV AKSENTIJEVI?

(1973 – 2019)

 

Miroslav Aksentijevi?, poznati odbojka?ki trener, preminuo je ju?e od povreda zadobijenih u te?koj saobra?ajnoj nesre?i. Aksentijevi? je vodio ?enski odbojka?ki klub Spartak tokom protekle sezone, a bio je anga?ovan na podmla?ivanju i renoviranju superliga?a sa severa Ba?ke.

Nakon igra?ke karijere, Miroslav Aksentijevi? je i trenerski put po?eo u rodnom Valjevu. Pa?nju odbojka?ke javnosti skrenuo je na sebe kada je, jo? kao mladi trener, uveo ?ensku ekipu Srbijanke u doma?u elitu. Usledili su brojni trenerski anga?mani, mahom u inostranstvu. Radio je u ?vajcarskoj, Rumuniji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a sa mu?kom ekipom Vara?dina osvojio je titulu u Hrvatskoj.

Svoje trenersko ime stvarao je i rade?i u reprezentativnim selekcijama. Bio je pomo?ni trener u ?enskoj seniorskoj reprezentaciji Srbije, dok je u dva mandata uspe?no vodio ?ensku seniorsku reprezentaciju Hrvatske sa kojom je, upravo na kvalifikacionom turniru u Subotici, ostvario plasman na Svetsko prvenstvo.

Vreme i mesto sahrane Miroslava Aksentijevi?a bi?e naknadno objavljeno.

Kategorija: In Memoriam

IN MEMORIAM - SANJA VUJISI?

IN MEMORIAM

 

 

SANJA VUJISI?

 

(23. 12. 1961. – 27. 11. 2018.)

 

Sanja Vujisi?, dugogodi?nji novinar Sportske redakcije RTS, preminula je u utorak u Beogradu posle duge i te?ke bolesti u 57. godini.

Bila je prva ?ena koja se u Sportskoj redakciji pojavila kao prezenter sporta u Dnevniku i emisijama specijalizovanim za fudbal kao ?to je bio ?Top sport“. Vi?e od 20 godina pravila je rubrike za Indirekt, Sportski pregled, Svet sporta i Olimpijske krugove. Ure?ivala je i vodila specijalizovane emisije o Svetskim prvenstvima u fudbalu, Olimpijskim igrama, kao i Novogodi?nje emisije.

Osta?e upam?ena po brojnim intervjuima sa vrhunskim sportistima, trenerima i predstavnicima evropskih federacija. Ro?ena Beogra?anka, govorila je 4 strana jezika, a savr?eno znanje italijanskog stekla je na Univerzitetu Dante Aligijeri u Rimu.

Sanja Vujisi? izve?tavala je iz Barija i Tokija 1991. godine, kada je FK Crvena zvezda osvojila titule Kupa ?ampiona i Interkontinentalnog Kupa. U Atini 1995. bila je reporter na Evropskom prvenstvu u odbojci. Tom prilikom na?a reprezentacija osvojila je bronzanu medalja i krenula putevima uspeha o kojima je Sanja izve?tavala svih ovih godina. Ure?ivala je i vodila specijalizovanu emisiju ?Odbojka sad“.

Sanja Vujisi? je dobitnik nagrade ?Branka Prelevi?“ Udru?enja sportskih novinara Srbije 2016.

Sanja Vujisi? je radila punih 27 godina u Sportskoj redakciji Televizije Beograd.

Kategorija: In Memoriam

Odr?ana komemoracija u Skup?tini Grada

IN MEMORIAM – LAZAR GROZDANOVI?

U Skup?tini Grada Beograda (Stari dvor) danas je odr?ana komemoracija povodom smrti Lazara Grozdanovi?a, proslavljenog odbojka?kog trenera, koji je preminuo u utorak u Beogradu, u 85. godini.

Kategorija: In Memoriam

IN MEMORIAM - LAZAR GROZDANOVI?

IN MEMORIAM

 

 

LAZAR GROZDANOVI?

 

(15. 3. 1934 – 9. 10. 2018.)

 

Lazar Grozdanovi?, proslavljeni odbojka?ki trener, preminuo je sino? u Beogradu posle kratke i te?ke bolesti u 85. godini.

Lazar Grozdanovi? je ro?en u Jela?nici, kod Ni?a, a u Beogradu je diplomirao na Filolo?kom fakultetu i bio profesor srpskog jezika i knji?evnosti.

Odbojku je po?eo da igra u Radni?kom iz Beograda, s kojim je 1950. bio juniorski prvak Jugoslavije. Iz tog kluba je s celom ekipom pre?ao u ?elezni?ar iz Beograda, u kojem je igrao gotovo celu karijeru (do 1965) i bio prvak Jugoslavije 1964, kada je ta ekipa osvojila prvenstvo bez ijednog poraza. Igra?ku karijeru je zavr?io u Crvenoj zvezdi (1966), koja ga je anga?ovala za trenera juniora i juniorki.

Prvi uspeh u novoj ulozi bio je trijumf odbojka?ica Crvene zvezde u prvenstvu 1969. Vodio je i mu?ku ekipu Crvene zvezde, a 1971. je prihvatio ponudu GIK Banata iz Zrenjanina, s kojim je 1972. osvojio prvenstvo dr?ave za odbojka?e. Taj uspeh je ponovio i 1978. s Partizanom iz Beograda (1977 – 1981). Bio je trener Vojvodine iz Novog Sada (1982 – 1984), Kolubare iz Lazarevca (1986 – 1988), a kasnije i Milicionara iz Beograda (1998 – 2000).

Najdublji trag je ostavio kao selektor odbojka?a. Reprezentaciju je samostalno po?eo da vodi 1972. Na Mediteranskim igrama u Al?iru, 1975, sa Jugoslavijom je osvojio zlatnu medalju, a zatim na Evropskom prvenstvu 1975, ?iji je doma?in bila Jugoslavija, osvojena je bronza ?to je bila prva medalja s jednog od najve?ih me?unarodnih takmi?enja za jugoslovensku mu?ku odbojku. Lazar Grozdanovi? je drugi mandat kao selektor imao od 1980. do 1983. Bio je selektor reprezentacije na prvom u?e??u na Olimpijskim igrama, 1980. u Moskvi.

Tre?i put je preuzeo reprezentaciju 1986. Na Univerzijadi 1987. u Zagrebu je Jugoslavija zauzela prvo mesto. Tada je u reprezentaciju uveo igra?e, koji su po ukidanju zabrane da na?e ekipe u?estvuju u me?unarodnim takmi?enjima, odigrali klju?nu ulogu u periodu za koji mo?e da se ka?e da je zlatno doba na?e odbojke. Bio je selektor reprezentacije koja je 1995. osvojila tre?e mesto na Evropskom prvenstvu u Atini, zatim bila tako?e tre?a na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. i Kupu izaziva?a te godine u Japanu, kao i 2000, kada je na Olimpijskim igrama u Sidneju osvojena zlatna medalja.

Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda 1996, a posebno priznanje mu je ukazano 1986. da bude selektor reprezentacije sveta u Sofiji na opro?tajnoj utakmici bugarskog odbojka?a Zlatanova. Bio je jedan od inicijatora osnivanja Udru?enja odbojka?kih trenera Jugoslavije i njegov prvi predsednik (1996 – 2002), a od 2010. bio je predsednik Stru?nog odbora Udru?enja odbojka?kih trenera Srbije.

Komemoracija ?e se odr?ati u petak, 12. oktobra u 12.00 ?asova u Skup?tini Grada (Stari dvor).

Lazar Grozdanovi? ?e biti sahranjen u subotu, 13. oktobra u 12.30 ?asova na Novom groblju u Beogradu.

Opelo ?e po?eti u 12.00 ?asova.