>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Marija Milo?evi? i Milena Mati?, i Stefan Basta i Lazar Kolari? pobednici Finalnog turnira i prvaci Srbije za 2015.

 

VIII ?VIP BEACH MASTERS 2015.“ – PRVENSTVO SRBIJE U ODBOJCI NA PESKU

 

Marija Milo?evi? i Milena Mati? u ?enskoj, i Stefan Basta i Lazar Kolari? u mu?koj konkurenciji, pobednici su Finalnog turnira VIII ?Vip Beach Masters 2015.“ – Prvenstva Srbije u odbojci na pesku, i IV “Vip Beach Volley lige”, koji je ve?eras zavr?en na Adi Ciganliji u Beogradu, i istovremeno su osvojili titule prvaka Srbije za 2015. godinu.

 

 

Marija Milo?evi? i Milena Mati? su u finalu savladale Ninu ?kari? i Aleksandru Aleksi? sa 2:1 (12:21, 21:17, 15:9).

Bronzane medalje su osvojile Ekatarina Filina i Tatjana Krasilinikova, koje su u utakmici za tre?e mesto pobedile Isidoru Egi? i Nata?u ?evariku sa 2:1 (21:17, 16:21, 15:13).

 

 

U finalu u konkurenciji odbojka?a, Stefan Basta I Lazar Kolari? su savladali Nemanju Vidi?a i Miljana Kikovi?a sa 2:0 (21:17, 21:16).

U utakmici za tre?e mesto, Damjan Pu?onji? i Sr?an Medan su pobedili Marka Gale?eva i Ra?ka Jovanovi?a sa 2:1 (21:19, 19:21, 18:16).

Marija Milo?evi? i Lazar Kolari? progla?eni su za “Kraljicu i Kralja pla?e 2015.”, a nagrade im je dodelio Vladimir Grbi?, potpredsednik OSS i promotor ?Vip Beach Masters“, odnosno ?Vip Beach Volley lige“.

 

 

Pobednicima u ?enskoj konkurenciji medalje su uru?ili Zoran Avramovi?, direktor marketinga OSS i Andreas Graf, direktor CFO "Vip mobile" dok je Aleksandar Bori?i?, predsednik OSS uru?io medalje najboljim igra?ima u mu?koj kategoriji zajedno sa Dejanom Turkom , direktorom CEO  “Vip mobile’’. Pobedni?ke pehare ispred Odbojka?kog Saveza Srbije ?ampionima je dodelio Aleksandar Bori?i? predsednik OSS.

 

Pobednici 8. “Vip Beach Mastersa 2015.“ i 4. “Vip Beach Volley lige” u obe konkurencije na poklon su dobili telefone LG G4 a uru?io im je Predrag Todorovi? direktor predstavni?tva za Jugoisto?nu Evropu.

 

Tradicionalno, na Finalnom turniru u Beogradu organizovana je “Vip Beach Masters ?kola odbojke’’, u organizaciji Odbojka?kog saveza Srbije i KompanijeVip mobile”, generalnog sponzora OSS, za devoj?ice i de?ake uzrasta do 14 godina, koju vodi Vladimir Grbi?, potpredsednik OSS i promotor ?Vip Beach Masters“, odnosno ?Vip Beach Volley lige“.

Ove godine, “Vip Beach Masters ?kolu odbojke” poha?alo je ukupno 2070 najmla?ih odbojka?ica i odbojka?a, 150 u Velikom Gradi?tu, 530 u Kraljevu, 130 u Ba?u, 340 u ?ajetini, 200 u ?apcu, 170 u Zrenjaninu i u Somboru i 250 u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sve informacije sa svih turnira mo?ete prona?i na sajtu OSS i na sajtu za beach – volley: http://beachvolley.ossrb.org/

 

Sve rezultate iz Beograda, u obe konkurencije, mo?ete prona?i na stranici:

http://beachvolley.ossrb.org/beograd-2015.html

 

8. ?VIP BEACH MASTERS 2015.“ – 4. “VIP BEACH VOLLEY LIGA” – PRVENSTVO SRBIJE U ODBOJCI NA PESKU – RASPORED TURNIRA I REZULTATI:

26. – 28. JUN:            VELIKO GRADI?TE

SENIORKE:

1. Milena Mati?/Marija Milo?evi?

2. Nina ?kari?/Aleksandra Aleksi?

3. Tijana Basi?/Irena Drobnjak

SENIORI:

1. Stefan Basta/Lazar Kolari?

2. Nenad Simeunovi?/Nemanja Komar

3. Mirko Radevi?/?or?e Kla?ni?

 

3. – 5. JUL:                       KRALJEVO

SENIORKE:

1. Milena Mati?/Marija Milo?evi?

2. Nina ?kari?/Aleksandra Aleksi?

3. Ivana Isailovi?/Svetlana Simi?

SENIORI:

1. Stefan Basta/Lazar Kolari?

2. Marko Gale?ev/Ra?ko Jovanovi?

3. Mirko Radevi?/?or?e Kla?ni?

 

10. – 12. JUL:             BA?

SENIORKE:

1. Nina ?kari?/Aleksandra Aleksi?

2. Gorana Mr?an/Teodora Trifunovi?

3. Ivana Isailovi?/Svetlana Simi?

SENIORI:

1. Stefan Basta/Lazar Kolari?

2. Miljan Kikovi?/Nemanja Vidi?

3. Sini?a Antoni?/Arsenije Mutap?ija

 

17. – 19. JUL:             ?AJETINA

SENIORKE:

1. Milena Mati?/Marija Milo?evi?

2. Ivana Isailovi?/Svetlana Simi?

3. Nina ?kari?/Aleksandra Aleksi?

SENIORI:

1. Stefan Basta/Lazar Kolari?

2. Marko Gale?ev/Ra?ko Jovanovi?

3. Ivan Lozi?/?or?e Kla?ni?

 

24. – 26. JUL:             NOVI SAD

SENIORKE:

1. Milena Mati?/Marija Milo?evi?

2. Ivana Isailovi?/Svetlana Simi?

3. Nina ?kari?/Aleksandra Aleksi?

SENIORI:

1. Sini?a Antoni?/Marko Nikoli?

2. Stefan Basta/Lazar Kolari?

3. Nenad Simeunovi?/Nemanja Komar

 

31. JUL – 2. AVGUST:       ?ABAC

SENIORKE:

1. Nina ?kari?/Aleksandra Aleksi?

2. Svetlana Simi?/Aleksandra Frajtovi?

3. Nata?a Savovi?/Katarina Rai?evi?

SENIORI:

1. Stefan Basta/Lazar Kolari?

2. Miljan Kikovi?/Nemanja Vidi?

3. Sini?a Antoni?/Marko Nikoli?

 

7. – 9. AVGUST:          ZRENJANIN

SENIORKE:

1. Milena Mati?/Marija Milo?evi?

2. Nina ?kari?/Aleksandra Aleksi?

3. Gorana Mr?an/Teodora Trifunovi?

SENIORI:

1. Stefan Basta/Lazar Kolari?

2. Miljan Kikovi?/Luka Gute?a

3. Nenad Simeunovi?/ Sini?a Antoni?

 

14. – 16. AVGUST:           SOMBOR

SENIORKE:

1. Milena Mati?/Marija Milo?evi?

2. Nina ?kari?/Aleksandra Aleksi?

3. Irena Drobnjak/Svetlana Simi?

SENIORI:

1. Stefan Basta/Lazar Kolari? i Nenad Simeunovi?/ Sini?a Antoni?

3. Marko Gale?ev/Ra?ko Jovanovi?

 

26. – 29. AVGUST:           BEOGRAD (Finalni turnir)

SENIORKE:

1. Marija Milo?evi?/Milena Mati?

2. Nina ?kari?/Aleksandra Aleksi?

3. Ekatarina Filina/Tatjana Krasilinkova

SENIORI:

1. Stefan Basta/Lazar Kolari?

2. Miljan Kikovi?/Nemanja Vidi?

3. Damijan Pu?onji?/Sr?an Medan

 

?VIP BEACH MASTERS – PRVENSTVO SRBIJE U ODBOJCI NA PESKU“ – POBEDNICI:

2008 – FINALNI TURNIR: ??TRAND“, NOVI SAD:

Nata?a Borki i Nata?a ?evarika – Dejan Stanoj?i? i Jovan Markovi?

2009 – FINALNI TURNIR: ??TRAND“, NOVI SAD:

Ivana Isailovi? i Jelena Blagojevi? – Milutin Ivankovi? i Bojan Mladenovi?

2010 – FINALNI TURNIR: ??TRAND“, NOVI SAD:

Nata?a Borki i Tatjana Burmazovi? – Sr?an Veckov i Davor Br?i?

2011 – FINALNI TURNIR: ?ADA CIGANLIJA“, BEOGRAD:

Ivana Isailovi? i Milena Mati? – Stefan Basta i Igor Te?i?

2012 – FINALNI TURNIR: ?ADA CIGANLIJA“, BEOGRAD:  

POBEDNICI FINALNOG TURNIRA:

Isidora Egi? i Aleksandra Frajtovi? – Stefan Basta i Igor Te?i?

PRVACI SRBIJE ZA 2012:

Isidora Egi? i Aleksandra Frajtovi? – Sini?a Antoni? i Marko Gale?ev

2013 – FINALNI TURNIR: ?ADA CIGANLIJA“, BEOGRAD:  

POBEDNICI FINALNOG TURNIRA:

Milena Mati? i Katarina ?ivkovi? – Sini?a Antoni? i Marko Gale?ev

PRVACI SRBIJE ZA 2013:

Nata?a ?evarika i Nina ?kari?Sini?a Antoni? i Marko Gale?ev

2014. – FINALNI TURNI: ?ADA CIGANLIJA“, BEOGRAD: POBEDNICI FINALNOG TURNIRA

Aleksandra Frajtovi? i Nina ?kari? - MiljanKikovi? i Stefan Basta

PRVACI SRBIJE ZA 2014:

Aleksandra Frajtovi? i Nina ?kari? - MiljanKikovi? i Stefan Basta