>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Prvenstva Evrope 2021. u seniorskoj konkurenciji – nastavak uspe?ne pri?e

CEV – SENIORKE I SENIORI – XXXII EP 2021.

U sedi?tu CEV danas je odr?an sastanak organizatora XXXII EP 2021. u obe konkurencije. Zoran Gaji?, predsednik OSS i Ivan Kne?evi?, generalni sekretar OSS, predstavljali su Odbojka?ki savez Srbije na sastanku u Luksemburgu.

 

 

 

 

 

Aleksandar Bori?i?, predsednik CEV, istakao je revolucionarnu ulogu koju su imala prvenstva Evrope odigrana ove godine, koje je posmatralo vi?e od 500 000 gledalaca u 8 zemalja.

 

 

- Fantasati?an uspeh EP 2019. je potvrdio vode?u ulogu Evropske odbojka?ke konfederacije na me?unarodnoj sceni, ?to je priznao i FIVB. Na?a du?nost i misija sada je da nastavimo kontinuitet u inovacijama i dodamo jo? jedno poglavlje ove uspe?ne pri?e. Danas zajedni?ki kre?emo da radimo na novom velikom odbojka?kom spektaklu. – naglasio je Bori?i?.

 

 

XXXII EP 2021. u konkurenciji odbojka?ica odigra?e se u Srbiji (Beograd), Gr?koj, Bugarskoj i Rumuniji. Pored organizatora, plasman na EP je ostvarilo 8 najuspe?nijih selekcija sa EP 2019: Turska, Italija, Poljska, Holandija, Nema?ka, Rusija, Belgija i Azerbejd?an. Preostalih 12 reprezentacija bi?e poznato posle kvalifikacija.

U konkurenciji odbojka?a, organizatori EP 2021. su ?e?ka, Estonija, Finska i Poljska, gde ?e se odigrati polufinale i finale. Plasman na XXXII EP 2021, pored organizatora, izborilo je 8 najuspe?nijih selekcija sa EP 2019: Srbija, Slovenija, Franucska, Rusija, Italija, Ukrajina, Nema?ka i Belgija. Preostalih 12 reprezentacija bi?e poznato posle kvalifikacija.