>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Zoran Gaji? i Ivan Kne?evi? u Luksemburgu

CEV – SENIORKE I SENIORI – XXXII EP 2021.

Zoran Gaji?, predsednik OSS i Ivan Kne?evi?, generalni sekretar OSS, u?estova?e na sastanku organizatora XXXII EP 2021. u obe konkurencije, na poziv Evropske odbojka?ke konfederacije. Sastanak ?e se odr?ati sutra (utorak, 17. decembar) u sedi?tu CEV u Luksemburgu.

 

 

 

XXXII EP 2021. u konkurenciji odbojka?ica odigra?e se u Srbiji (Beograd), Gr?koj, Bugarskoj i Rumuniji. Pored organizatora, plasman na EP je ostvarilo 8 najuspe?nijih selekcija sa EP 2019: Turska, Italija, Poljska, Holandija, Nema?ka, Rusija, Belgija i Azerbejd?an. Preostalih 12 reprezentacija bi?e poznato posle kvalifikacija.

U konkurenciji odbojka?a, organizatori EP 2021. su ?e?ka, Estonija, Finska i Poljska, gde ?e se odigrati polufinale i finale. Plasman na XXXII EP 2021, pored organizatora, izborilo je 8 najuspe?nijih selekcija sa EP 2019: Srbija, Slovenija, Franucska, Rusija, Italija, Ukrajina, Nema?ka i Belgija. Preostalih 12 reprezentacija bi?e poznato posle kvalifikacija.