>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Balkanska prvenstva 2020. za pionirke, kadetkinje i kadete u Srbiji – Bori?i? najavio kandidaturu za novi mandat u CEV

BVA – XXI KONGRES 2019.

U hotelu Novotel u Bukure?tu, u Rumuniji, danas je odr?an XXI Kongres Balkanske odbojka?ke asocijacije. Zoran Gaji?, predsednik OSS, i Dragutin ?uk, tehni?ki direktor OSS i ?lan Tehni?ke komisije BVA, predstavljali su OSS na Kongresu BVA.

 

 

 

 

Zoran Gaji?, predsednik OSS u proteklih godinu dana bio je potpredsednik BVA i trebalo je da preuzme du?nost predsednika BVA. Severna Makedonija je pre glasanja imala molbu i predlog da naredni predsednik bude iz Severne Makedonije, ?to je obrazlo?eno ?injenicom da ?e u tom slu?aju i naredne godine imati podr?ku dr?ave zahvalju?i dobrim rezultatima u ovoj godini, ?to su delegati BVA jednoglasno prihvatili, pa ?e Petar Jovanovski, predsednik OS Severne Makedonije biti predsednik u narednih godinu dana, a Zoran Gaji? ?e biti potpredsednik BVA u narednih godinu dana.

Delegate Kongresa BVA pozdravio je Aleksandar Bori?i?, predsednik CEV, koji je podsetio da je pre ?etiri godine Balkanska odbojka?ka asocijacija bila inicijator njegove kandidature za predsednika Evropske odbojka?ke konfederacije.

Bori?i? je u Bukure?tu saop?tio da ?e se ponovo kandidovati za predsednika CEV, za ?ta je dobio bezrezervnu podr?ku svih ?lanica Balkanske odbojka?ke asocijacije. Izborni, 41. Kongres CEV odr?a?e se 19. juna 2020. u Moskvi, u Rusiji.

U radu Kongresa BVA u Rumuniji u?estovovao je Zoran Avramovi?, predsednik Komisije za marketing BVA.

Na Kongresu je doneta odluka o doma?inima Balkanskih prvenstava 2020, a datumi i mesta odigravanja bi?e saop?teni nakon sastanka Tehni?ke komisije BVA, koji ?e se odr?ati u aprilu.

Srbija ?e biti doma?in Balkanskih prvenstava 2020. u konkurenciji pionirki, kadetkinja i kadeta. Pioniri ?e igrati u Gr?koj, a juniorke i juniori u takozvanom Kosovu. De?iji festival BVA odr?a?e se u Rumuniji. Balkansko prvenstvo za igra?ice i igra?e do 20 godina u beach – volley odigra?e se u Severnoj Makedoniji, za igra?ice i igra?e do 22 godine u takozvanom Kosovu, a za seniorke i seniore u Albaniji i Turskoj.

Najavljeno je da ?e se Balkansko prvenstvo u odbojci na snegu (snow volley) odr?ati 2021. u Rumuniji i to ?e biti prvo zvani?no Zonsko takmi?enje u toj disciplini. Na taj na?in BVA je prete?a u odnosu na sve Zonske asocijacije u Evropi i svetu u novoj odbojka?koj disciplini.

 

BALKANSKA PRVENSTVA 2020:

7. DE?IJI FESTIVAL BVA – RUMUNIJA

Pravo u?e??a imaju devoj?ice ro?ene 2008. i mla?e i de?aci ro?eni 2007. i mla?i

 

PIONIRKE (2006. i mla?e):       SRBIJA

PIONIRI (2005. i mla?i):           GR?KA

KADETKINJE (2004. i mla?e):   SRBIJA

KADETI (2003. i mla?i):            SRBIJA

JUNIORKE (2002. i mla?e):       TZV. KOSOVO

JUNIORI (2001. i mla?i):          TZV. KOSOVO

 

BEACH VOLLEY:

DO 20 GODINA:            SEVERNA MAKEDONIJA

DO 22 GODINE:            TZV. KOSOVO

SENIORKE I SENIORI:  ALBANIJA I TURSKA

 

KONGRESI BVA:

I – 2000:          ATINA, GR?KA

II – 2001:         BUKURE?T, RUMUNIJA

III – 2001:        ANTALIJA, TURSKA

IV – 2002:        KI?INJEV, MOLDAVIJA

V – 2003:         ATINA, GR?KA

VI – 2004:        ISTANBUL, TURSKA

VII – 2005:       TIRANA, ALBANIJA

VIII – 2006:      SKOPLJE, BJR MAKEDONIJA

IX – 2007:        SOFIJA, BUGARSKA

X – 2008:         ORESTIJADA, GR?KA

XI – 2009:        SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA

XII – 2010:       PODGORICA, CRNA GORA

XIII – 2011:      ISTANBUL, TURSKA

XIV – 2013:      SKOPLJE, BJR MAKEDONIJA

XV – 2014:       BUKURE?T, RUMUNIJA

XVI – 2014:      KI?INJEV, MOLDAVIJA

XVII – 2015:     SOLUN, GR?KA

XVIII – 2017:    SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA

XIX – 2018:      TIRANA, ALBANIJA

XX – 2019:       BUDVA, CRNA GORA

XXI – 2019:      BUKURE?T, RUMUNIJA

XXII – 2020:     ???, SEVERNA MAKEDONIJA

 

PREDSEDNICI BALKANSKE ODBOJKA?KE ASOCIJACIJE (BVA):

  1. – 2001: ALEKSANDAR BORI?I? (SRBIJA)

2002:               TANASIS BELIGRATIS (GR?KA)

  1. – 2005: HUSNU D?AN (TURSKA)

2006:               GEORGE VISAN (RUMUNIJA)

2007:               ?ER?I LEKEJZA (ALBANIJA)

2008:               DAN?O LAZAROV (BUGARSKA)

2009:               MILUTIN POPOVI? (BOSNA I HERCEGOVINA)

2010:               MLADEN RABRENOVI?/DRAGAN MAROVI? (CRNA GORA)

2011:               EROL UNAL KARABIJIK (TURSKA)

2012:               PETAR JOVANOVSKI (BJR MAKEDONIJA)

2013:               GEORGE VISAN (RUMUNIJA)

2014:               ARTUR ROMASKAN (MOLDAVIJA)

2015:               AHILEAS MAVROMATIS (GR?KA)

2016:               MILUTIN POPOVI? (BOSNA I HERCEGOVINA)

2017:               ERLIND PELJUMBI (ALBANIJA)

2018:               CVETKO PAJKOVI? (CRNA GORA)

2019:               GEORGE VISAN (RUMUNIJA)

2020:               PETAR JOVANOVSKI (SEVERNA MAKEDONIJA)

 

GENERALNI SEKRETARI BVA:
2000. – 2004: ANGELOS CIMOS (GR?KA)
2004. – 2009: AHILEAS MAVROMATIS (GR?KA)
2009. – 2015: OZKAN MUTLUGIL (TURSKA)
2015. – :         NILUFER BA?AK ?IMONSKI (TURSKA)