Rezultati seniorki na Evropskim prvenstvima

 

1951. PARIZ - 3. MESTO 
JUGOSLAVIJA: ?TEFANIJA MILO?EV, NATA?A LUKOVI?, GORDANA TKA?UK, BRANKA POPOVI?, DESA KON?AR, DANA GLUMAC, LIZA VALENTAN, ANICA FLIS, TILKA GAJ?EK, AN?KA MAGU?AR. TRENER: BRANISLAV MARKOVI?.
15.09. JUGOSLAVIJA – POLJSKA
17.09. JUGOSLAVIJA – ITALIJA
18.09. JUGOSLAVIJA – SSSR
19.09. JUGOSLAVIJA – POLJSKA
21.09. JUGOSLAVIJA – FRANCUSKA
1:3 (15:13, 12:15, 5:15, 10:15)
3:0 (15:0, 15:7, 15:11)
0:3 (1:15, 4:15, 0:15)
0:3 (15:17, 9:15, 9:15)
3:0 (15:8, 15:8, 17:15)
   
1958. PRAG - 7. MESTO
JUGOSLAVIJA: SLAVICA MUDRINJAK, OLGA CARAN, VIDOSAVA POPOVI? – NIKOLOVI?, MIROSLAVA DESPOTOVI?, NATA?A LUKOVI?, MIRJANA NIKOLI?, RADOJKA GROZDANOVI?, RU?ICA ?ABAN, MILICA STOJADINOVI?, BRANKA TRKULJA, LJILJANA NINKOVI?. TRENERI: SAVA GROZDANOVI?, ZLATKO SABLJAK.
?e?ke Bu?eovice:
30.08. JUGOSLAVIJA – SR NEMA?KA
31.08. JUGOSLAVIJA – SSSR
Prag:

03.09. JUGOSLAVIJA – MA?ARSKA
04.09. JUGOSLAVIJA – SSSR
06.09. JUGOSLAVIJA – ?SSR
07.09. JUGOSLAVIJA – RUMUNIJA
08.09. JUGOSLAVIJA – POLJSKA
09.09. JUGOSLAVIJA – BUGARSKA
10.09. JUGOSLAVIJA – DR NEMA?KA


3:0 (15:6, 15:3, 15:1)
0:3 (3:15, 8:15, 2:15)

3:1 (15:2, 15:12, 10:15, 18:16)
1:3 (15:13, 3:15, 5:15, 2:15)
0:3 (4:15, 8:15, 5:15)
1:3 (6:15, 16:18, 15:13, 11:15)
0:3 (1:15, 11:15, 1:15)
2:3 (5:15, 15:10, 15:13, 10:15, 9:15)
1:3 (12:15, 15:11, 13:15, 10:15)

   
1963. KONSTANCA - 8. MESTO
JUGOSLAVIJA: MILICA STOJADINOVI?, RADOJKA GROZDANOVI?, MIROSLAVA DESPOTOVI?, LJUBICA ZDELAR, PAULA HLEDE, MIRJANA RAJA?I?, MARIJA PAVLOVI?, BRANISLAVA D?AKOVI?, OLGA ?IVADINOVI?, NATALIJA ILI?, ZORICA ILI?, LJUBINKA GLI?IN. TRENERI: LJUBOMIR A?IMOVI?, SAVA GROZDANOVI?.
Konstanca:
23.10. JUGOSLAVIJA – POLJSKA
24.10. JUGOSLAVIJA – SR NEMA?KA
26.10. JUGOSLAVIJA – MA?ARSKA
27.10. JUGOSLAVIJA – SSSR
28.10. JUGOSLAVIJA – BUGARSKA
31.10. JUGOSLAVIJA – RUMUNIJA
01.11. JUGOSLAVIJA – ?SSR
02.11. JUGOSLAVIJA – DR NEMA?KA


0:3 (10:15, 7:15, 8:15)
3:1 (16:14, 15:2, 13:15, 15:11)
2:3 (12:15, 15:13, 10:15, 16:14, 8:15)
0:3 (5:15, 5:15, 6:15)
1:3 (15:12, 0:15, 5:15, 11:15)
0:3 (7:15, 12:15, 11:15)
0:3 (2:15, 9:15, 7:15)
0:3 (11:15, 10:15, 16:18)

   
1971. RE?O EMILIJA - 14. MESTO
JUGOSLAVIJA: MILKA MANDI?, SLOBODANKA MILETI?, SLAVICA JANI?IJEVI?, VLASTA PESARESI, JELENA PUA?A, SLAVICA BIBER, SNJE?ANA KARAS, SEVLIDA ?ENGI?, NATALIJA KOJOVI?, LJILJANA GU?VICA, RU?ICA PERKOVI?, NADA ZRILI?. TRENER: ZVONIMIR ?EMPER.
Re?o Emilija:
23.09. JUGOSLAVIJA – DR NEMA?KA
24.09. JUGOSLAVIJA – RUMUNIJA
27.09. JUGOSLAVIJA – AUSTRIJA
28.09. JUGOSLAVIJA – FRANCUSKA
29.09. JUGOSLAVIJA – ENGLESKA
30.09. JUGOSLAVIJA – ?VEDSKA
01.10.JUGOSLAVIJA – DANSKA


0:3 (6:15, 7:15, 1:15)
0:3 (2:15, 7:15, 1:15)
3:0 (15:6, 15:0, 15:8)
2:3 (6:15, 15:11, 13:15, 15:7, 12:15)
3:0 (15:1, 15:5, 15:1)
3:0 (15:9, 15:4, 15:3)
3:0 (15:12, 15:2, 15:11)

   
1975. BEOGRAD - 8. MESTO
JUGOSLAVIJA: MAJDA NOVAK, VESNA KOMNENI?, NEVENA JOVANOVI?, VLASTA PESARESI, ANA JOKANOVI?, LJILJANA ?IVALJEVI?, DU?ICA MILETI?, MARIJETA PU?KO, VESNA TULI?I?, CVIJETA STAKI?, GORDANA GR?I?, NADA ZRILI?. TRENERI: ALJI TARAKU, ZVONKO ?EMPER.
Rijeka:
18.10. JUGOSLAVIJA – SR NEMA?KA
19.10. JUGOSLAVIJA – DR NEMA?KA
20.10. JUGOSLAVIJA – MA?ARSKA
Beograd:
22.10. JUGOSLAVIJA – BELGIJA
23.10. JUGOSLAVIJA – ITALIJA
24.10. JUGOSLAVIJA – HOLANDIJA
25.10. JUGOSLAVIJA – RUMUNIJA


3:1 (15:11, 10:15, 15:10, 15:7)
0:3 (10:15, 8:15, 7:15)
0:3 (13:15, 4:15, 2:15)

3:0 (15:13, 15:9, 15:10)
3:2 (15:7, 12:15, 7:15, 15:13, 15:9)
3:0 (16:14, 15:10, 15:9)
0:3 (8:15, 9:15, 15:17)

   
1977. TAMPERE - 9. MESTO
JUGOSLAVIJA: NADA GA?EVI?, SONJA MARKOVI?, MAJDA NOVAK, JUGANA KRI?ANOVI?, ANA JOKANOVI?, LJILJANA STOJIMIROVI?, STOJANA GAVRILOVI?, JELENA RELJIN, ALISA GAD?O, CVIJETA STAKI?, GORDANA GR?I?, NADA ZRILI?. TRENERIS: ALJI TARAKU, ZVONIMIR ?EMPER.
Turku:
25.09. JUGOSLAVIJA – RUMUNIJA
26.09. JUGOSLAVIJA – MA?ARSKA
27.09. JUGOSLAVIJA – SSSR
28.09. JUGOSLAVIJA – HOLANDIJA
29.09. JUGOSLAVIJA – ?SSR
Lahti:
01.10. JUGOSLAVIJA – FINSKA
02.10. JUGOSLAVIJA – HOLANDIJA


2:3 (17:15, 8:15, 1:15, 18:16, 9:15)
0:3 (9:15, 4:15, 6:15)
0:3 (0:15, 8:15, 2:15)
3:2 (12:15, 15:8, 15:1, 6:15, 15:10)
0:3 (13:15, 4:15, 14:16)

3:2 (16:18, 15:11, 2:15, 15:11, 15:8)
3:0 (15:9, 15:13, 15:2)

   
1979. LION - 10. MESTO
JUGOSLAVIJA: NADA GA?EVI?, VESNA KOMNENI?, JADRANKA ROKNI?, JOVANKA MARKOVI?, CVIJETA STAKI?, LJILJANA STOJIMIROVI?, STOJANA GAVRILOVI?, MAJDA NOVAK, JELENA RELJIN, SNJE?ANA AZENI?, VERA KRAMARI?, NADA ZRILI?. TRENERI: ALJI TARAKU, ZVONIMIR ?EMPER.
Evre:
05.10. JUGOSLAVIJA – MA?ARSKA
06.10. JUGOSLAVIJA – FRANCUSKA
07.10. JUGOSLAVIJA – HOLANDIJA
Kan:
10.10. JUGOSLAVIJA – ?SSR
11.10. JUGOSLAVIJA – POLJSKA
12.10. JUGOSLAVIJA – SR NEMA?KA
13.10. JUGOSLAVIJA – BELGIJA


1:3 (15:8, 3:15, 3:15, 12:15)
3:1 (15:4, 15:5, 9:15, 15:6)
1:3 (3:15, 15:8, 8:15, 8:15)

0:3 (11:15, 14:16, 6:15)
0:3 (11:15, 10:15, 6:15)
1:3 (11:15, 15:5, 11:15, 8:15)
3:0 (15:9, 15:7, 15:11)

   
1981. SOFIJA - 11. MESTO
JUGOSLAVIJA: NADA GA?EVI?, LJILJANA PE?I?, MILEVA BORIN?EVI?, BISERKA HORVAT, CVIJETA STAKI?, MIRJANA KOVA?EVI?, MILENA JOVANOVI?, MAJDA NOVAK, JOVANKA MARKOVI?, KSENIJA PREGL, MIRJANA GR?I?, JADRANKA MRVI?. TRENER: ALEKSANDAR BORI?I?.
Pernik:
19.09. JUGOSLAVIJA– RUMUNIJA
20.09. JUGOSLAVIJA – SSSR
21.09. JUGOSLAVIJA – ?SSR
24.09. JUGOSLAVIJA – TURSKA
25.09. JUGOSLAVIJA – SR NEMA?KA
26.09. JUGOSLAVIJA – HOLANDIJA
27.09. JUGOSLAVIJA – ITALIJA


0:3 (6:15, 4:15, 13:15)
0:3 (3:15, 4:15, 3:15)
0:3 (15:17, 12:15, 9:15)
3:0 (19:17, 15:10, 15:2)
2:3 (16:14, 11:15, 15:13, 8:15, 7:15)
0:3 (9:15, 2:15, 7:15)
1:3 (3:15, 15:13, 6:15, 6:15)

   
1989. ?TUTGART - 8. MESTO
JUGOSLAVIJA: BARBARA KISLINGER, MARIJA OMAZI?, JASMINA RED?OVI?, DANIJELA BILBIJA, ALENKA LE?NIK, TATJANA BILBIJA, MIRJANA JELOV?I?, SNJE?ANA U?I?, BILJANA VLADISAVLJEV, SLAVICA KUZMANI?, MELINA DRAGANI?, MOJCA VOH. TRENERI: VINKO DOBRI?, SLOBODAN MILO?EVI?.
Hamburg:
02.09. JUGOSLAVIJA – RUMUNIJA
03.09. JUGOSLAVIJA – SR NEMA?KA
04.09. JUGOSLAVIJA – SSSR
06.09. JUGOSLAVIJA – TURSKA
07.09. JUGOSLAVIJA – FINSKA
?tutgart:
09.09. JUGOSLAVIJA – ?SSR
10.09. JUGOSLAVIJA – BUGARSKA


0:3 (4:15, 4:15, 14:16)
0:3 (3:15, 5:15, 3:15)
0:3 (12:15, 16:17, 8:15)
3:0 (15:5, 16:14, 15:12)
3:0 (15:10, 15:7, 15:3)

1:3 (4:15, 12:15, 17:16, 9:15)
0:3 (11:15, 9:15, 3:15)

   
1991. RIM - 9. MESTO
JUGOSLAVIJA: DRAGANA DUKI?, RADA TO?I?, BRANKA SEKULI?, JASMINA MAZALICA, RATKA KOSTI?, JASMINA GUSEVA, BILJANA VLADISAVLJEV, BILJANA RU?I?, DAJANA REPAC, OLIVERA DRAGA?, IVANKA MARINKOVI?, DANIJELA CVIJETI?. TRENERI: BRANISLAV MORO, RADOSLAV SVIR?EV.
Bari:
28.09. JUGOSLAVIJA – POLJSKA
29.09. JUGOSLAVIJA – RUMUNIJA
30.09. JUGOSLAVIJA – NEMA?KA
02.10. JUGOSLAVIJA – HOLANDIJA
03.10. JUGOSLAVIJA – ?SSR


2:3 (15:13, 15:11, 4:15, 7:15, 5:15)
0:3 (9:15, 7:15, 2:15)
0:3 (6:15, 2:15, 1:15)
0:3 (4:15, 4:15, 1:15)
0:3 (3:15, 6:15, 2:15)

   
2003. ANKARA - 9. MESTO
SRBIJA I CRNA GORA: SANJA STAROVI?, ALEKSANDRA RANKOVI?, IVANA ?ERISILO, VESNA TOMA?EVI?, SVETLANA ILI?, IVANA KRD?I?, MIRA GOLUBOVI?, ALEKSANDRA MILOSAVLJEVI?, JELENA NIKOLI?, MAJA SIMANI?, ANJA SPASOJEVI?, MAJA ILI?. TRENERI: ZORAN TERZI?, MIROSLAV AKSENTIJEVI?.
Ankara:
20.09. SCG – RUSIJA
21.09. SCG – TURSKA
22.09. SCG – NEMA?KA
24.09. SCG – RUMUNIJA
25.09. SCG – SLOVA?KA


1:3 (13:25, 25:18, 17:25, 18:25)
0:3 (23:25, 20:25, 20:25)
0:3 (15:25, 22:25, 22:25)
1:3 (11:25, 21:25, 25:23, 22:25)
3:0 (28:26, 25:12, 27:25)

   
2005. ZAGREB – 7. MESTO
SRBIJA I CRNA GORA: SANJA STAROVI?, IVANA ?ERISILO, NATA?A KRSMANOVI?, ALEKSANDRA RANKOVI?, BRI?ITKA MOLNAR, MAJA OGNJENOVI?, VESNA ?ITAKOVI? – ?URI?I?, MAJA SIMANI?, ALEKSNDRA AVRAMOVI?, JELENA NIKOLI?, ANJA SPASOJEVI?, MARINA VUJOVI?. TRENERI: ZORAN TERZI?, NEBOJ?A PROTI?.

17.09. SCG – NEMA?KA
18.09. SCG – HRVATSKA
19.09. SCG – RUMUNIJA
21.09. SCG – AZERBEJD?AN
22.09. SCG – POLJSKA
24.09. SCG – HOLANDIJA
25.09. SCG – HRVATSKA

3:1 (25:22, 17:25, 25:13, 25:16)
1:3 (25:16, 19:25, 23:25, 16:25)
3:2 (25:15, 19:25, 25:14, 24:26, 15:13)
1:3 (25:18, 19:25, 20:25, 26:28)
1:3 (14:25, 23:25, 25:23, 21:25)
0:3 (15:25, 11:25, 21:25)
3:0 (25:22, 25:21, 25:14)

   
2007. BELGIJA I LUKSEMBURG - 2. MESTO
SRBIJA: JELENA NIKOLI?, JASNA MAJSTOROVI?, NATA?A KRSMANOVI?, JOVANA BRAKO?EVI?, BRI?ITKA MOLNAR, JOVANA VESOVI?, MAJA OGNJENOVI?, VESNA ?ITAKOVI? – ?URI?I?, IVANA ISAILOVI?, MAJA SIMANI?, ANJA SPASOJEVI?, SUZANA ?EBI?. TRENERI: ZORAN TERZI? I NEBOJ?A PROTI?.

Haselt:
20.09. SRBIJA – SLOVA?KA
22.09. SRBIJA – HOLANDIJA
23.09. SRBIJA – BELGIJA
25.09. SRBIJA – POLJSKA
26.09. SRBIJA – BUGARSKA
27.09 SRBIJA – ?E?KA

Luksemburg:     
POLUFINALE:
29.09. SRBIJA – POLJSKA

FINALE:
30.09. SRBIJA – ITALIJA


2:3 (25:14, 21:25, 20:25, 25:21, 11:15)
3:2 (25:18, 17:25, 25:14, 30:32, 15:13)
3:2 (22:25, 25:20, 27:29, 25:17, 15:5)
0:3 (18:25, 20:25, 14:25)
3:1 (20:25, 25:16, 25:19, 30:28)
3:0 (25:18, 25:21, 25:17)

 

3:0 (27:25, 25:21, 25:21)


0:3 (24:26, 18:25, 21:25)

POJEDINA?NE NAGRADE >> NAJBOLJI TEHNI?AR: M. OGNJENOVI?
  NAJBOLJI SERVER: J. BRAKO?EVI?
   
2009. LO?, KATOVICE, VROCLAV, BIDGO?? -
SRBIJA: JELENA NIKOLI?, JOVANA BRAKO?EVI?, IVANA ?ERISILO, NATA?A KRSMANOVI?, JASNA MAJSTOROVI?, BRI?ITKA MOLNAR, ANA ANTONIJEVI?, JOVANA VESOVI?, MAJA OGNJENOVI?, STEFANA VELJKOVI?, ALEKSANDRA PETROVI?, MILENA RA?I?, SILVIJA POPOVI?, SUZANA ?EBI?. TRENERI: ZORAN TERZI? I BRANKO KOVA?EVI?.
Katovice:
25.09. SRBIJA – AZERBEJD?AN
26.09. SRBIJA – ?E?KA  
27.09. SRBIJA – SLOVA?KA
29.09. SRBIJA – TURSKA
30.09. SRBIJA – NEMA?KA
01.10. SRBIJA – ITALIJA

3:0 (25:12, 25:21, 25:19)
3:0 (25:19, 25:21, 25:18)
3:0 (25:19, 25:15, 25:16)
1:3 (26:24, 16:25, 23:25, 19:25)
2:3 (9:25, 25:23, 27:25, 17:25, 8:15)
0:3 (19:25, 18:25, 22:25)
   
2011. BEOGRAD - 1. MESTO 
SRBIJA: ANA LAZAREVI?, JOVANA BRAKO?EVI?, SANJA MALAGURSKI, NATA?A KRSMANOVI?, TIJANA MALE?EVI?, BRI?ITKA MOLNAR, ANA ANTONIJEVI?, JOVANA VESOVI?, MAJA OGNJENOVI?, JELENA NIKOLI?, NA?A NINKOVI?, MILENA RA?I?, SUZANA ?EBI?, SILVIJA POPOVI?. TRENERI: ZORAN TERZI? I BRANKO KOVA?EVI?.

SRBIJA – FRANCUSKA
SRBIJA – UKRAJINA
SRBIJA – NEMA?KA
SRBIJA – RUMUNIJA
SRBIJA – POLJSKA
SRBIJA – TURSKA
SRBIJA – NEMA?KA

3:1 (20:25, 25:15, 25:11, 25:19)
3:0 (25:18, 25:18, 25:14)
1:3 (22:25, 15:25, 25:20, 17:25)
3:0 (25:19, 25:15, 25:20)
3:0 (25:14, 25:20, 26:24)
3:2 (25:10, 25:22, 23:25, 23:25, 15:12)
3:2 (16:25, 25:20, 19:25, 25:20, 15:9)

   
2013. NEMA?KA I ?VAJCARSKA - 4. MESTO
SRBIJA: JOVANA BRAKO?EVI?, BOJANA ?IVKOVI?, SANJA MALAGURSKI, NATA?A KRSMANOVI?, TIJANA MALE?EVI?, BRI?ITKA MOLNAR, ANA BJELICA, STEFANA VELJKOVI?, MAJA OGNJENOVI?, JELENA NIKOLI?, JASNA MAJSTOROVI?, MILENA RA?I?, BRANKICA MIHAJLOVI?, SUZANA ?EBI?. TRENERI: ZORAN TERZI? I BRANKO KOVA?EVI?.
?verin:
06.09. SRBIJA – BUGARSKA
07.09. SRBIJA – ?E?KA R.
08.09. SRBIJA – POLJSKA
Cirih:
11.09. SRBIJA – ITALIJA
Berlin:
13.09. SRBIJA – RUSIJA
14.09. SRBIJA – BELGIJA

2:3 (25:23, 25:13, 22:25, 28:30, 13:15)
3:0 (25:21, 26:24, 25:23)
3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:21)

3:0 (25:14, 28:26, 25:18)

0:3 (23:25, 19:25, 12:25)
2:3 (25:23, 21:25, 26:28, 25:21, 11:15)
   
2015. BELGIJA I HOLANDIJA - 3. MESTO, BRONZANA MEDALJA
SRBIJA: BJANKA BU?A, BOJANA ?IVKOVI?, MINA POPOVI?, TIJANA MALE?EVI?, BRANKICA MIHAJLOVI?, MAJA OGNJENOVI?, STEFANA VELJKOVI?, JELENA NIKOLI?, ANA BJELICA, JOVANA STEVANOVI?, MILENA RA?I?, SILVIJA POPOVI?, SUZANA ?EBI?, TIJANA BO?KOVI?. TRENERI: ZORAN TERZI? I ALEKSANDAR VLADISAVLJEV.
AJNDHOVEN:
26.09. SRBIJA – NEMA?KA
27.09. SRBIJA – ?E?KA
28.09. SRBIJA – RUMUNIJA
ANTVERPEN 
?ETVRFINALE:
01.10. SRBIJA – BELGIJA
ROTERDAM
POLUFINALE:
03.10. SRBIJA – RUSIJA
ME? ZA TRE?E MESTO:
04.10. SRBIJA – TURSKA

 

3:0 (25:18, 25:22, 25:19)
3:0 (25:20, 25:23, 25:18)
3:0 (25:20, 25:14, 25:15)

 

3:1 (19:25, 29:27, 25:11, 25:18)

 

1:3 (23:25, 23:25, 25:21, 22:25)

3:0 (25:19, 25:17, 25:18)

POJEDNINA?NE NAGRADE >> MAJA OGNJENOVI? (TEHNI?AR)
   
2017. AZERNEJD?AN I GRUZIJA - 1. MESTO, ZLATNA MEDALJA
SRBIJA: BJANKA BU?A, BOJANA ?IVKOVI?, MINA POPOVI?, TIJANA MALE?EVI?, BRANKICA MIHAJLOVI?, SLA?ANA MIRKOVI?, STEFANA VELJKOVI?, TEODORA PU?I?, ANA BJELICA, JOVANA STEVANOVI?, MILENA RA?I?, TIJANA BO?KOVI?, BOJANA MILENKOVI?, JELENA BLAGOJEVI?. TRENERI: ZORAN TERZI? I ALEKSANDAR VLADISAVLJEV.

D GRUPA – GEND?A, AZERBEJD?AN:
22.09. SRBIJA – ?E?KA
23.09. SRBIJA – HOLANDIJA
24.09. SRBIJA – BELGIJA


3:0 (25:22, 25:16, 25:23)
3:0 (29:27, 25:17, 25:23)
3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:21)

BAKU
?ETVRTFINALE :
28.09. SRBIJA – BELORUSIJA
POLUFINALE:
20.09. SRBIJA – TURSKA
FINALE:
01.10. SRBIJA – HOLANDIJA

 

3:0 (25:19, 25:12, 25:14)


3:0 (25:17, 25:12, 25:21)


3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:18)

POJEDINA?NE NAGRADE >> TIJANA BO?KOVI? (MVP)
  BRANKICA MIHAJLOVI? (PRIMA?)
  STEFANA VELJKOVI? (BLOKER)
Pro?itano 1934 puta